סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

הגשת תביעת ביטוח תאונות אישיות בפני בית המשפט

מומחה לענייני ביטוח

כאשר חברת הביטוח מחליטה לדחות תביעה שמוגשת אליה לפי פוליסת ביטוח כלשהי ולרבות לדחות תביעה לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות, ניתן להגיש נגדה תביעה בפני בית המשפט במידה ונימוקי הדחייה שלה אינם נכונים.

עם זאת, מומלץ קודם לכן לפנות ישירות לחברת הביטוח, על מנת לנסות לשכנעה לשנות את דעתה ללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים.

אין זה סוד שחברות הביטוח שואפות לדחות ככל הניתן את התביעות המוגשות בפניהן וזאת על מנת להימנע מתשלום תגמולי ביטוח למבוטחים ובכך להגדיל את הריווחיות שלהן.

גם בתי המשפט בארץ מודעים לכך ועל כן הם פועלים על מנת להגן על המבוטחים מפני מקרי דחייה בלתי מוצדקים.

מומלץ, איפוא, להגיש את התביעה בפני בית המשפט באמצעות עורך דין שבקי בדיני ביטוח ובמיוחד בתביעות ביטוח תאונות אישיות.

זאת על מנת למצות באופן מיטבי את זכויות המבוטח מול חברת הביטוח.

איך מגישים תביעת ביטוח תאונות אישיות בפני בית המשפט?

כמו כל תביעה, גם את תביעת ביטוח תאונות אישיות יש להגיש בפני בית המשפט המתאים לפי הסמכות המקומית והעניינית שלו וזאת בהתאם לכללי סדרי הדין שנקבעו בחוקים ובתקנות הרלוונטיים לכך.

כדי להגדיל את סיכויי קבלת התביעה על ידי בית המשפט, יש לפרט במסגרת כתב התביעה את הנימוקים לפיה דחתה חברת הביטוח את התביעה הראשונית שהוגשה בפניה וכמובן את הטענות אשר מפריכות וסותרות את נימוקי חברת הביטוח, תוך הסתמכות על ראיות עובדתיות והוראות הדין הרלוונטיות.

ככלל, כאשר חברת הביטוח מחליטה לדחות את התביעה שהוגשה בפניה, מחובתה לפרט במסגרת הודעת הדחייה שהיא משגרת למבוטח את נימוקי הדחייה וכן את תנאי הפוליסה, או התקנון, התניה, או הסייג, שנקבעו במועד ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי הביטוחי לפי ביטוח תאונות אישיות, או הוראות הדין, עליהם מסתמכים נימוקי הדחייה, ככל שהדחייה מסתמכת עליהם.

לפיכך, כתב התביעה צריך כאמור לציין את נימוקי הדחייה הללו של חברת הביטוח וכן לציין מדוע הם אינם נכונים ועל כן יש לקבל את התביעה.

אגב, על חברת הביטוח לפרט את כל נימוקי הדחייה שלה כבר בהודעת הדחייה הראשונית שהיא שולחת למבוטח, שכן, היא לא תוכל לציין לאחר מכן נימוקים אחרים, אלא אם כן מדובר בנימוקים שקשורים לנסיבות שנוצרו רק לאחר הודעת הדחייה הראשונית שהיא שלחה למבוטח, או שלא הייתה לה אפשרות לדעת עליהן במועד שיגור הודעה זו.

עד מתי ניתן להגיש תביעת תאונות אישיות בפני בית המשפט?

את תביעת התאונות האישיות יש להגיש תוך 3 שנים ממועד קרות הביטוח, מאחר שתקופת ההתיישנות לפי פוליסות ביטוח הינה 3 שנים ממועד הולדת עילת התביעה ולא תוך 7 השנים שחלות בדרך כלל בתביעות אזרחיות רגילות.

כמו כן, חשוב לזכור שמירוץ תקופת ההתיישנות בביטוח תאונות אישיות נעצר אך ורק עם הגשת התביעה בפני בית המשפט ולא עם הגשת התביעה הראשונית לחברת הביטוח.

גם במידה ונערך מו"מ כלשהו לאחר מכן עם חברת הביטוח, תקופת ההתיישנות אינה נעצרת בגינו.

לפיכך, יש להקפיד ולא לפספס את תקופת ההתיישנות גם בזמן שפונים לחברת הביטוח ובכל עת שמנהלים עמה מו"מ כלשהו.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.