סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

מידע חשוב בנושא ביטוח מנהלים

מומחה לענייני ביטוח

ביטוח מנהלים הינו כינוי מסחרי לתכנית אשר משלבת חיסכון פנסיוני וכן כיסוי ביטוחי של ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה ואשר מיועדת כלל העובדים במשק.

חשוב להבין שלמרות השם היוקרתי לכאורה של תכנית זו, אין מדובר בתכנית שמיועדת רק למנהלים בלבד, אלא מדובר בתכנית שמיועדת לכלל העובדים ולרבות אלו שאינם בעלי תפקיד ניהולי בכלל.

מבחינת מרכיב החיסכון הפנסיוני, התכניות מיועדת לשלם לחוסך תשלום פנסיה חודשי עם פרישתו מעבודה ויציאתו לגמלאות. נכון לשנת 2019, גיל הפרישה לגברים הינו 67 ולנשים הינו 62.

מבחינת מרכיב ביטוח החיים, התכנית אמורה לשלם תשלום לשאריו של העובד במקרה של מות העובד וזאת באמצעות תשלום חד פעמי או קצבה חודשית.

מבחינת מרכיב אובדן כושר העבודה, התכנית אמורה לשלם לעובד תשלום חודשי במקרה של פגיעה בכושר העבודה שלו, אשר אמור לשמש כתחליף לשכר העבודה שלו.

מתי כדאי לרכוש פוליסת ביטוח מנהלים?

כידוע, החל משנת 2008 ואילך, כל עובד שכיר זכאי לקבל פנסיה ועל כל מעסיק במשק מוטלת החובה לערוך הסדר ביטוח פנסיוני לכל עובד שלו שאין לו ביטוח כזה וזאת בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

את הסדר הביטוח הפנסיוני ניתן לערוך באמצעות שלושה מוצרי פנסיה שונים שקיימים כיום בארץ ואשר כוללים את ביטוח המנהלים וכן קרן פנסיה וקופת גמל. ביטוח המנהלים כולל הן מרכיב של חיסכון פנסיוני והן מרכיב של כיסוי ביטוחי מפני מוות ואובדן כושר עבודה.

קופת הגמל מכילה רק מרכיב של חיסכון פנסיוני ואילו קרן הפנסיה יכולה להיות משני סוגים:

1. האחד כולל מרכיב של חיסכון פנסיוני בלבד ומכונה פנסית יסוד / זיקנה.

2. השני כולל הן מרכיב של חיסכון פנסיוני והן מרכיב ביטוחי מפני מוות ואובדן כושר עבודה ומכונה פנסיה מקיפה.

לפיכך, מי שמעוניין במרכיב של חיסכון פנסיוני בלבד, מומלץ לו לרכוש קרן גמל או קרן פנסיה מהסוג הבסיסי, של פנסית יסוד / זיקנה.

לעומת זאת, מי שמעוניין בנוסף למרכיב החיסכון הפנסיוני גם במרכיב של כיסוי ביטוחי לביטוח המנהלים, צריך לבחור בין ביטוח המנהלים לבין קרן פנסיה מקיפה.

קיימים מספר הבדלים בין מאפייני ביטוח המנהלים לבין מאפייני קרן הפנסיה ואחד מהם מתבטא באפשרות לשנות את תנאי ההתקשרות בין הצדדים.

שכן, תנאי ביטוח המנהלים כלולים בחוזה שנכרת בין חברת הביטוח למבוטח ועל כן לא ניתן לשנותם ללא הסכמת שני הצדדים, לרבות המבוטח עצמו. לעומת זאת, תנאי קרן הפנסיה כלולים בתקנון הקרן, כאשר הקרן רשאית לשנות את תנאיו ביוזמתה וללא צורך באישור העמית, אם כי בכפוף לאישור משרד האוצר.

כיצד מומלץ לבחור פוליסת ביטוח מנהלים?

לכל חברת ביטוח יש תכנית ביטוח מנהלים משלה, עם תנאים משלה. לפיכך, מומלץ לבדוק את פוליסות ביטוח המנהלים השונות המוצעות במשק ולהשוות ביניהן לפני שמקבלים החלטה בדבר רכישת פוליסה מסוימת.

נקודות שכדאי לתת עליהן את הדעת בעת ההשוואה בין הפוליסות שונות, הינן מרכיב התשואה של החברות, רמת התשואה מול הסיכון ושיעור דמי הניהול שהן גובות.

מצד שני, יש לקחת בחשבון ששיעורי ההפקדות לתכנית הביטוח המנהלים הינם קבועים וזאת בהתאם להוראות צו ההרחבה.

נכון לשנת 2019 והחל משנת 2017, סך כל אחוזי ההפקדה הינם 18.5% משכר העובד, כאשר חלק הפרשות העובד לתגמולי הפנסיה עומד על 6%, חלק הפרשות המעסיק לתגמולי פנסיה עומד על 6.5% וחלק הפרשות המעסיק לפיצויי פיטורים עומד על 6%.

כמו כן, על המעסיק לממן כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש כדי להבטיח 75% משכרו וזאת גם אם כתוצאה מכך הוא ייאלץ להגדיל את חלקו בהפרשות אל מעבר ל-6.5%, אולם בכל מקרה סך כל העלויות ההפרשות שלו בגין תגמולי הפנסיה וביטוח אובדן כושר עבודה לא יעלה על 7.5% מהשכר.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.