סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

דחיית תביעת ביטוח משכנתא על ידי חברת הביטוח

מומחה לענייני ביטוח

כידוע, חברות הביטוח מעדיפות שלא לקבל את תביעות הביטוח שמוגשות בפניהן ובפרט תביעות לפי פוליסת ביטוח משכנתא וזאת כדי לחסוך ולהימנע מתשלום תגמולי ביטוח למבוטחים.

לשם כך הן נוהגות להשתמש בכל מיני נימוקים לדחייה התביעות, אם כי יש לזכור שגם בעניין זה הן כפופות להוראות החוק, הפסיקה והמפקח על הביטוח ועל כן הן אינן יכולות לדחות תביעה באופן שרירותי ו/או לא מבוסס כחוק.

לגבי ביטוח משכנתא יש לזכור שהוא כולל למעשה שני ביטוחים נפרדים, ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא.

להלן מספר דוגמאות לנימוקי הדחייה הנפוצים בהם משתמשות חברות הביטוח לגבי הביטוחים הללו.

אי תשלום פרמיות

אחת מטענות הדחייה הנפוצות הינה שהמבוטח לא שילם את תשלומי הפרמיות החודשיים במועדם ו/או במלואם ועל כן חברת הביטוח פטורה מלשלם תגמולי ביטוח.

טענת דחייה זו יכולה להיות רלוונטית הן לגבי ביטוח חיים למשכנתא והן לגבי ביטוח מבנה למשכנתא. י

אי גילוי מידע רפואי

לצורך רכישת פוליסת ביטוח חיים למשכנתא יש למלא הצהרת בריאות אודות מצבו הבריאותי של המבוטח בעת החתימה על הביטוח וכן בעבר.

לפיכך, חברת הביטוח יכולה לטעון שהמבוטח הסתיר ממנה במכוון פרטים מהותיים או שהוא ציין נתונים שגויים ולא מדוייקים אודות מצבו הבריאותי וכי אם היא הייתה יודעת על מצבו הרפואי לאשורו עובר לעשיית הביטוח, היא לא הייתה עורכת למבוטח ביטוח חיים למשכנתא.

מצב רפואי קודם

כאשר מוגשת תביעה לפי פוליסת ביטוח חיים למשכנתא, חברות הביטוח מבררות מה היה מצבו הרפואי הקודם של המבוטח בהתאם להצהרת הבריאות שהוא מסר בעת רכישת הפוליסה, כאמור לעיל.

במקרים מסוימים הן יכולות לטעון שהמבוטח נפגע למעשה בשל המצב הרפואי הקודם שהיה לו עוד לפני שהוא רכש את פוליסת הביטוח ועל כן הן פטורות מלשלם לו תגמולי ביטוח.

עם זאת, יש לשים לב לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), תשס"ד-2004.

סעיף 2 לתקנות אלו, למשל, קובע שאם המבוטח רכש את הביטוח לפני הגיעו לגיל 65, חברות הביטוח הפרטיות רשאיות לסרב לשלם לו תגמולי ביטוח על רקע מצב רפואי קודם שהיה לו בתוך שנה בלבד מלפני יום רכישת הביטוח ואם הוא רכש את הביטוח לאחר הגיעו לגיל 65, התקופה מוגבלת לחצי שנה בלבד מלפני יום רכישת הביטוח.

חריגים

סעיף החריגים של ביטוח משכנתא כולל מקרי ביטוח שאינם מכוסים על ידי פוליסת ביטוח המשכנתא.

במקרה של ביטוח חיים, מדובר במקרה בו המוות של המבוטח נגרם עקב התאבדות שלו תוך שנה ממועד רכישת הפוליסה.

במקרה של ביטוח מבנה למשכנתא מדובר למשל במקרים בהם נעשו פעולות זדון בדירה שאינה תפוסה, או שהדירה ניזוקה עקב מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים ועוד.

לפיכך, חברת הביטוח יכולה לטעון שהתקיים אחד החריגים לפוליסת ביטוח המשכנתא ועל כן היא פטורה מלשלם תגמולי ביטוח.

התיישנות התביעה

ככלל, תקופת ההתיישנות לפי פוליסות ביטוח הינה 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח ולא 7 השנים שנוהגות בדרך כלל בתביעות אזרחיות רגילות.

לפיכך, תקופת ההתיישנות, הן לפי פוליסת ביטוח חיים למשכנתא והן לפי פוליסות ביטוח מבנה למשכנתא, הינה אף היא 3 שנים.

במידה והתביעה הוגשה כעבור יותר מ-3 שנים, חברות הביטוח יכולות לטעון להתיישנות תביעת ביטוח המשכנתא.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.