סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

הרחבות אפשריות לביטוח הסיעודי

מומחה לענייני ביטוח

ההרחבות האפשריות של פוליסות הביטוח הסיעודי מתייחסות לכיסוי של מקרי ביטוח נוספים מעבר למקרי הביטוח הבסיסיים שפוליסת הביטוח הסיעודי מכסה.

מטבע הדברים, ככל שמספר ההרחבות האפשריות שנרכשות על ידי המבוטח מעבר לכיסוי הבסיסי של הפוליסה הינו גדול יותר, כך גם גדל סכום דמי הפרמיה שעל המבוטח לשלם לחברת הביטוח.

אולם, בעניין ההרחבות האפשריות של פוליסת הביטוח הסיעודי קיים כיום הבדל מהותי בין שני סוגי פוליסות הביטוח הסיעודי שמשווקות בארץ.

מדובר בפוליסות קבוצתיות שמשווקות על ידי קופות החולים הציבוריות לחברי הקופות בלבד וכן בפוליסות פרטיות שמשווקות על ידי חברות הביטוח הפרטיות לקהל הרחב.

חברות הביטוח הפרטיות אינן מחוייבות לשווק פוליסת ביטוח אחידה ועל כן כל אחת רשאית לקבוע כרצונה את תנאי והגדרות הפוליסה שלה ולרבות בכל הנוגע להרחבות האפשריות שלה.

לעומת זאת, כל קופות החולים מחוייבות להציע פוליסות אחידות, החל מיום 1.7.2016 וזאת בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015.

פוליסות אלו כוללות הגדרות אחידות להיקף הכיסוי ביטוחי וכן לחריגים לכיסוי של הביטוח הסיעודי, אולם הן אינן כוללות הרחבות אפשריות.

לפיכך, מי שמעוניין לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי שכוללת הרחבות, צריך להתמקד בהיצע הפוליסות הפרטיות שמשווקות על ידי חברות הביטוח הפרטיות בלבד. ​

הרחבות אפשריות של חברות הביטוח הפרטיות

כאמור לעיל, להבדיל מקופות החולים, חברות הביטוח הפרטיות רשאיות להגדיר לעצמן את תנאי פוליסת הביטוח שלהן ולרבות את ההרחבות האפשריות שלה.

יתרה מכך, לא פעם לאותה חברת ביטוח פרטית יש מספר פוליסות שונות של ביטוח סיעודי, כאשר כל אחת מהן כוללת הרחבות אפשריות שונות, תוך הגדלת סכום דמי הפרמיה שעל המבוטח לשלם בגינן לחברת הביטוח.

לפיכך, כאשר בודקים לגבי פוליסת ביטוח סיעודית פרטית מהן ההרחבות האפשריות שלה, יש לבדוק היטב את תנאיה וכן את סכום דמי הפרמיה המוגדלים שיש לשלם בגין ההרחבות הללו.

כיום קיימות מספר הרחבות מקובלות לכיסוי של פוליסת הביטוח הסיעודי הפרטי.

מדובר, לדוגמא, בשדרוג פוליסת ביטוח הסיעוד הבסיסית באמצעות הגדלת סכום התגמול החודשי או הגדלת תקופת התשלום לכל החיים וללא צורך במילוי הצהרת בריאות.

כמו כן קיימת אפשרות הרחבה לביטוח סיעודי מתאונה, שמיועדת לבעלי פוליסת ביטוח סיעודי בסיסית, אשר מעוניינים בכיסוי המעניק תגמול כספי חודשי במקרה של מצב סיעודי הנגרם כתוצאה מתאונה בלבד.

אפשרות נוספת להרחבה כוללת תשלום שיפוי של עד לסך מסוים, כגון 5,000 ₪, בגין הוצאות שיקום שכוללות טיפולים רפואיים או שיקומיים אשר יש בהם, על פי חוות דעת רופא מומחה, כדי לסייע למבוטח לשוב ולתפקד כעצמאי. מדובר בטיפולים כגון ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול נפשי וכדומה.

יש לקחת בחשבון שהרחבה זו יכולה להיות מוגבלת למבוטח אשר שולמו בגינו במסגרת הפוליסה דמי ביטוח במשך תקופה של לפחות 12 חודשים וכן היא כפופה לתשלום השתתפות עצמית בגובה כלשהו ולמשל 20% מההוצאות שהוציא המבוטח בכל חודש.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.