סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

התיישנות תביעת ביטוח משכנתא

מומחה לענייני ביטוח

אחת המשוכות אשר כל תביעת ביטוח משכנתא צריכה לעבור היא משוכת ההתיישנות. במילים אחרות, למבוטח עומד פרק זמן אשר מתחיל ביום בו אירע מקרה הביטוח ובסיומו, תביעתו מכוח ביטוח המשכנתא מתיישנת.

תביעה שהתיישנה היא תביעה שחברת הביטוח רשאית לדחות וללא כל נימוק. הלכה למעשה, די לחברת הביטוח להוכיח כי התביעה התיישנה וזאת אפילו אם המבוטח זכאי בפועל לקבלת פיצוי מכוח הפוליסה, אלמלא התביעה התיישנה.

בתביעת ביטוח משכנתא יש התיישנות מקוצרת של 3 שנים

מבוטחים רבים סבורים כי עומדות להם שבע שנים כדי להגיש תביעת ביטוח משכנתא. ואולם, חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 מורה אחרת. שכן, חוק זה קובע תקופת התיישנות מקוצרת בת שלוש שנים בלבד.

ראוי לציין כי על אף שבמסגרת ביטוח משכנתא נכללים שני כיסויים השונים זה מזה, האחד מפני מותו של המבוטח והשני מפני נזק שנגרם למבנה, הרי שלשניהם תקופת התיישנות זהה והיא שלוש שנים. כך שלא משנה באיזה סוג כיסוי בביטוח המשכנתא מדובר, החל ממועד קרות מקרה הביטוח מתחיל מירוץ התיישנות בן שלוש שנים ואשר בסופו, תביעת ביטוח המשכנתא תתיישן.

מוות או נזק למבנה - האם הנסיבות משנות את מירוץ ההתיישנות?

הגם שתקופת ההתיישנות היא זהה הן למות המבוטח והן לנזק שנגרם למבנה, הרי שקיים שוני בנסיבות מקרה הביטוח אשר מתחילות את מירוץ ההתיישנות.

ביטוח חיים למשכנתא - מותו של המבוטח הוא המועד בו אירע מקרה הביטוח.

ביטוח מבנה למשכנתא - המועד בו מתרחש הנזק למבנה או שבו הנזק מתגלה הוא המועד בו אירע מקרה הביטוח.

במות המבוטח - יורשיו זכאים להגיש תביעה.

כלל נוסף אשר חשוב להכיר, הוא שבכל מקרה שבו המבוטח נפטר, יורשיו או המוטבים על פי הפוליסה, זכאים להגיש תביעת ביטוח משכנתא. ככל שהם יזכו בתביעתם, חברת הביטוח תידרש לסלק את יתרת המשכנתא הרובצת על המבנה.

כדי למנוע התיישנות חייבים להגיש תביעה לבית המשפט!

כדי לעצור את מירוץ ההתיישנות, על המבוטח או יורשיו לרוץ בדחיפות ולהגיש לבית המשפט תביעה לביטוח משכנתא.

העובדה כי מבוטח או מי מטעמו פנה לחברת הביטוח והודיע על קרות מקרה הביטוח אינה עוצרת את מירוץ ההתיישנות. אפילו אם המבוטח צודק בטענותיו וזכאי לפיצוי מאת חברת הביטוח, אם הוא יתמהמה ויגיש תביעתו לבית המשפט בחלוף שלוש שנים - התביעה תידחה.

איך בכל זאת ניתן להאריך את תקופת ההתיישנות?

תקופת התיישנות בת שלוש שנים אינה גזירת גורל וקיימים מקרים אשר מצדיקים את הארכתה.

ראשית, המחוקק הכיר בכך שמצבו של המבוטח יכול להוות סיבה להארכת התקופה. כך, כאשר המבוטח הינו קטין, מירוץ ההתיישנות יתחיל רק בהגיעו לגיל שמונה עשרה. בנוסף, מקום בו המבוטח לוקה בנפשו, הרי שעד להחלמתו לא תחול תקופת התיישנות. ובאופן דומה כאשר מבוטח אינו מודע לזכויותיו על פי ביטוח המשכנתא או כי אירע מקרה ביטוח ולדוגמא, נזק למבנה אשר טרם התגלה.

מקרים נוספים נעוצים בהתנהלות חברת הביטוח. לדוגמא, כאשר זו נהגה בחוסר תום לב כלפי המבוטח או יורשיו ומנעה או הסתירה מהם את קיומה של פוליסת ביטוח המשכנתא. וכן מקום שבו חברת הביטוח ידעה כי התביעה עומדת להתיישן אך היא משכה את המבוטח במשא ומתן בלתי נלאה עד אשר התביעה התיישנה.

חלופה נוספת נוגעת למישור היחסים שבין המבוטח לבנק, אשר משמש מעין סוכן ביטוח. ויוסבר כי כאשר הבנק מודע למותו של המבוטח, אך הוא אינו מודיע ליורשיו כי קיים ביטוח משכנתא, הרי שניתן לתבוע את הבנק ולצורך זה תקופת ההתיישנות תעמוד על שבע שנים.

תביעת ביטוח משכנתא כוללת בתוכה אלמנטים רבים ואלו מחייבים מקצועיות והתנהלות חכמה מול חברות הביטוח. ויוזכר כי תביעה מסוג זה מטבעה, מעמידה את חברת הביטוח בפני צורך לשלם סכום פיצוי משמעותי למבוטח או בני משפחתו. עובדה זו כשלעצמה גורמת לחברת הביטוח לעשות כל שביכולתה כדי להביא לדחיית התביעה.

לכן, ברגעים אלה, חשוב כי יעמוד לצד המבוטח עורך דין הבקי בתביעת ביטוח משכנתא, שיודע להתמודד מול חברת הביטוח.

משכך, אנו מזמינים אותך להיוועץ עמנו בהקדם ואנו נעשה הכול כדי להבטיח את זכויותיך או זכויות יקיריך.

פנה/י עכשיו לקבלת ייעוץ מעו"ד מומחה!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.