סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

ביטוח חבות מעבידים

מומחה לענייני ביטוח

ביטוח חבות מעבידים הינו ביטוח שנועד לבטח מעסיקים מפני תביעות נזיקין שמוגשות נגדם על ידי עובדיהם בגין נזקים פיזיים, נפשיים, או שכליים שנגרמו לעובדים בגין פגיעת עבודה שאירעה להם עקב רשלנות המעסיק.

במקרה כזה תגמולי הביטוח משולמים לעובדים בנוסף לפיצויים שמגיעים להם על ידי המוסד לביטוח לאומי. עם זאת יובהר שמדובר בפיצויים בגין נזקים שנגרמו לעובדים עצמם, להבדיל מנזקים שנגרמו לרכוש של העובדים.

כמו כן, ביטוח חבות מעבידים נועד לכסות את ההוצאות הסבירות של ההגנה המשפטית של המעסיק במסגרת תביעות העובדים נגדם.

ככלל, כאשר עובד עובר תאונת עבודה, הוא זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו עקב התאונה בפני המוסד לביטוח לאומי וזאת ללא כל קשר לסוגיית האשם בתאונה.

יחד עם זאת, במידה ותאונת העבודה אירעה עקב רשלנותו של המעסיק ותוך הפרת חובת הזהירות שמוטלת עליו ואשר מחייבת אותו לנקוט באמצעי זהירות סבירים על מנת למנוע נזק גוף לעובד במהלך עבודתו, אז העובד יהיה זכאי להגיש תביעת נזיקין גם כנגד המעסיק.

במידה ותביעת העובד כנגד המעסיק תתקבל ומדובר יהיה במעסיק שמכוסה בביטוח חבות מעבידים, אז חברת הביטוח היא שתצטרך לשלם לעובד את הפיצויים המגיעים לו, במקום המעסיק.

מצד שני, אם פסק הדין יקבע שפגיעת העבודה אירעה לא רק בשל רשלנות המעסיק, אלא גם בשל רשלנות העובד, מאחר והוא לא נהג בהתאם לכללי הזהירות והוראות הבטיחות, אז ייפסק גם לעובד אשם תורם בשיעור מסוים שיופחת מסכום הפיצויים שייפסק לזכותו.

מתי כדאי לרכוש פוליסת ביטוח חבות מעבידים?

ככלל, מומלץ למעסיקים לרכוש ביטוח חבות מעבידים במיוחד כשהם מנהלים עסקים שכרוכים בסיכונים אשר עלולים לגרום לנזקים לעובדיהם, עקב פגיעת עבודה, כלומר, עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע.

מדובר, לדוגמא, במעסיקים בענף הבנייה, מעסיקים בעלי מפעלים תעשייתיים שהעבודה בהם כרוכה בהפעלת מכשירים מסוכנים ו/או בהפעלת מכשירים מרעישים מאוד, מעסיקים במקומות שחשופים לקרינה מייננת וכדומה.

כיצד מומלץ לבחור פוליסת ביטוח חבות מעבידים?

ניתן לרכוש ביטוח חבות מעבידים באופן עצמאי או כרכיב שמשולב במסגרת פוליסות אחרות, לרבות פוליסות לביטוח בתי עסק, פוליסות לביטוח קבלנים וכן פוליסות לביטוח דירה, שנועדו לבטח את עובדי משק הבית.

פוליסות ביטוח חבות מעבידים מונפקות על ידי חברות הביטוח הפרטיות בארץ, כאשר לכל חברת ביטוח יש פוליסת ביטוח חבות מעבידים ספציפית משלה, עם תנאים ספציפיים משלה ולעיתים אף מספר סוגים של פוליסות כאלו.

לפיכך, מומלץ להשוות בין הפוליסות השונות של חברות הביטוח השונות לפני שמקבלים החלטה בדבר רכישת פוליסה מסוימת.

בין היתר יש לשים לב כיצד הפוליסות השונות מגדירות מהו מקרה ביטוח, מי נחשב כעובד של המעסיק, מהו סכום הפרמיה, האם הביטוח חל רק בארץ או גם בחו"ל והאם קיימים סייגים וחריגים מיוחדים לביטוח חבות מעבידים.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.