סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

חריגים לביטוח משכנתא

מומחה לענייני ביטוח

החריגים לביטוח משכנתא הינם המקרים והנסיבות שבהם לא יחול הכיסוי הביטוחי של ביטוח מכשנתא ועל כן המבוטח לא יוכל לקבל תשלומי ביטוח מחברת הביטוח שביטחה אותו.

מאחר שביטוח משכנתא כולל שני מרכיבים ביטוחיים, ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא, יש לברר לגבי כל אחד מהביטוחים הללו לחוד מהם החריגים שלו.

עוד יש לקחת בחשבון שלכל חברת ביטוח יש מספר סוגים של פוליסות ביטוח חיים או מבנה למשכנתא, שכוללות תנאים ספציפיים משלה ובכללם את החריגים לפוליסה.

לפיכך יובהר ויודגש כי מאמר זה מתייחס לחריגים שבדרך כלל נכללים בפוליסות ביטוח חיים או מבנה למשכנתא וכי כמובן שאין בכך כדי לפטור מהצורך לבדוק את החריגים של כל פוליסה ספציפית בפני עצמה ולהשוות בין החריגים של פוליסות ביטוח המשכנתא השונות, לפי הצורך.

מהם החריגים של ביטוח החיים למשכנתא?

החריגים של ביטוח החיים למשכנתא בדרך כלל כוללים מקרים בהם המוות של המבוטח נגרם עקב התאבדותו, בין אם המבוטח היה שפוי בדעתו ובין אם לא וזאת תוך שנה ממועד תחילת הביטוח, או מיום חידוש הפוליסה לאחר שבוטלה, לפי התאריך המאוחר יותר.

חריג נוסף הינו כאשר המוות נגרם במתכוון על ידי מוטב, שאז תהיה חברת הביטוח פטורה מחבותה כלפי אותו מוטב וחלקו בכיסוי הביטוחי של ביטוח המשכנתא ישולם למוטבים אחרים, ככל שקיימים כאלה, בחלקים שווים.

בפסיקה נקבע שכאשר עולה טענת התאבדות, הנטל להוכיח טענה זו מוטל על מי שטוען אותה, שהינו בדרך כלל חברת הביטוח.

אמנם, רף ההוכחה הוא על פי מאזן ההסתברויות שנוהג בתביעה אזרחית, אולם עליו להציג ראיות בכמות ובמשקל סגולי שיש בהן כדי להטות את הכף לקבלת טענה זו בהתחשב במהותה וחומרתה.

כך נקבע על ידי בית המשפט העליון בהליכים ע"א 2976/00 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' מג'ידה לידאווי ואח', ע"א 8313/06 פלונית ואח' נ' מגדל חברה לביטוח ואח'.

עוד נקבע על ידי בית המשפט העליון שעוצמת הראיות הנדרשת לגבי טענה זו הינה מכבידה יותר ממקרה רגיל וזאת כאמור בהליך ע"א 8313/06 ג' א' נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ.

מהם החריגים של ביטוח מבנה למשכנתא?

להלן דוגמאות לחריגים לביטוח מבנה למשכנתא, בהם הנזק לנכס או אובדנו אירעו עקב לפחות אחד מהגורמים הבאים:

  • מלחמה, פעולות אויב,פיגועים חבלניים.

  • מלחמת אזרחים,מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה.

  • קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי,תהליכים גרעיניים,חומר גרעיני או פסולת גרעינית.

  • תפיסה,הפקעה,החרמה,השמדה, או הריסה של רכוש בידי הממשלה,הצבא,רשות מקומית, או אדם הפועל על פי דין.

  • פעולות זדון שנעשו בדירה שאינה תפוסה, או שנעשו בידי / בהסכמת המבוטח או בני משפחתו או מי שמתגורר בדירה ברשות המבוטח,גניבה,שוד,פריצה,או נסיון לבצעם, למעט כאשר הדירה אינה תפוסה.

  • דליפת מי גשם מבעד לקירות או תקרה או ספיגתם בהם.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.