סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

מה מכסה ביטוח מנהלים?

מומחה לענייני ביטוח

ביטוח מנהלים כולל שני כיסויים ביטוחיים, ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה וכן מרכיב של חיסכון פנסיוני וזאת לעובד שכיר או עובד עצמאי.

מרכיב ביטוח החיים, שמכונה גם ביטוח ריסק, נועד לכסות מקרה מוות של המבוטח ולשלם לשאריו פיצויים במקרה כזה באמצעות תשלום חד פעמי או קצבה חודשית.

מרכיב ביטוח אובדן כושר העבודה נועד לכסות מקרה בו נפגע כושר העבודה של המבוטח ולשלם לו תשלום חודשי אשר אמור לשמש כתחליף לשכר העבודה שלו בכל התקופה בה הוא אינו יוכל לעבוד עקב מצבו הבריאותי.

מרכיב החיסכון הפנסיוני נועד לשלם למבוטח תשלום פנסיה חודשי עם פרישתו מעבודה ויציאתו לגמלאות. נכון לשנת 2019, גיל הפרישה לגברים הינו 67 ולנשים הינו 62.

מה מכסה המרכיב של ביטוח החיים?

מרכיב ביטוח החיים נועד לכסות מקרה מוות של המבוטח לפני תום תקופת הביטוח ולספק לשאריו / מוטביו תשלום שיבטיח את בטחונם הכלכלי לאחר לכתו.

התשלום למוטבים ישולם באמצעות סכום חד פעמי או תשלומים חודשיים רצופים למשך תקופה קבועה ומוגדרת מראש שתיקבע על ידם.

סכום הביטוח שישולם למוטבים ייקבע לפי בקשת המבוטח, בהתאם לחלופות שמוצעות במסגרת הפוליסה.

חלופות אלו יכולות לכלול, לדוגמא, אפשרות לפיה סכום הביטוח יהיה שווה למכפלת המשכורת או אחוז מן המשכורת במספר החודשים אשר נותרו עד תום תקופת הביטוח, בתוספת הסכום שנצבר כערך הפדיון.

מה מכסה מרכיב ביטוח אובדן כושר העבודה?

מרכיב ביטוח אובדן כושר עבודה נועד לכסות מקרה בו נפגע כושר העבודה של המבוטח עקב תאונה או מחלה.

במקרה כזה ישולם לו סכום חודשי שנועד לספק לו תחליף שכר במשך כל התקופה שבה ייבצר ממנו לעבוד ולהרוויח את שכרו עקב מצבו הבריאותי וזאת בדרך כלל בשווי של 75% משכרו האחרון של המבוטח.

כאשר מדובר בביטוח מנהלים לעובד שכיר, יש לשים לב שבהתאם להוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, חלקו של המעסיק בהפקדות לביטוח המנהלים של עובד שכיר שלו חייב לכלול תשלום עבור רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד.

זאת גם אם כתוצאה מכך הוא ייאלץ להגדיל את חלקו בהפרשות אל מעבר ל-6.5%, אולם בכל מקרה סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי פנסיה לא יעלה על 7.5% מהשכר, נכון לשנת 2019.

מהו גובה תשלום הפנסיה שאמור להתקבל לאחר מועד הפרישה?

גובה תשלום הפנסיה שמשולם למבוטח עם הגיעו למועד הפרישה נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון שלו לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה הקיים בפוליסה.

סכום הכסף שנצבר בחיסכון הפנסיוני של המבוטח תלוי במשך תקופת החיסכון, גובה התשלומים שהופקדו בתקופת החיסכון, שיעור התשואה שכספי החיסכון צברו בתקופת החיסכון וגובה דמי הניהול שמשולמים לחברת הביטוח.

מקדם ההמרה הינו נתון מספרי שנקבע לצורך חישוב סכום קצבת הפנסיה החודשית שתשולם למבוטח לאחר פרישתו מעבודתו וזאת בהתאם לתוחלת החיים של המבוטח והריבית התעריפית.

עד 2013, מקדמי ההמרה היו מובטחים וקבועים במסגרת ביטוחי המנהלים ומבלי שהם הושפעו משינויים שחלים בתוחלת החיים. אולם, כל הפוליסות ממועד זה ואילך כפופות למקדם המרה שאינו מובטח ואשר יכול להשתנות בהתאם לשינויים שחלים בתוחלת החיים.

כאשר מדובר בביטוח מנהלים לעובד שכיר, יש לשים לב שבהתאם להוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, נכון לשנת 2019 והחל משנת 2017, סך כל אחוזי ההפקדה לביטוח המנהלים הינו 18.5% משכר העובד, כאשר חלק הפרשות העובד לתגמולי הפנסיה עומד על 6%, חלק הפרשות המעסיק לתגמולי פנסיה עומד על 6.5% וחלק הפרשות המעסיק לפיצויי פיטורים עומד על 6%.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.