סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

מה מכסה ביטוח משכנתא?

מומחה לענייני ביטוח

ביטוח משכנתא כולל למעשה שני מרכיבים ביטוחיים שונים. האחד ביטוח חיים למשכנתא והשני ביטוח מבנה למשכנתא. כל אחד מהם מהמרכיבים הללו נועד לכסות סיכון אחר שעלול לפגוע בהחזר תשלומי ההלוואה המובטחת במשכנתא לבנק.

ביטוח החיים למשכנתא נועד לכסות מפני הסיכון של מות אחד המבוטחים / הלווים ואילו ביטוח המבנה למשכנתא נועד לכסות מפני הסיכון של גרימת נזק משמעותי לנכס שלצורך מימונו ניטלה ההלוואה.

מה מכסה ביטוח חיים למשכנתא?

ביטוח החיים למשכנתא נועד לכסות מפני הסיכון של מות אחד המבוטחים / הלווים ולהבטיח את המשך החזר תשלומי המשכנתא לבנק.

במקרה כזה, יתרת ההלוואה שטרם נפרעה במות המבוטח תשולם לבנק על ידי חברת הביטוח ואילו המבוטח השני בפוליסה, במידה וישנו, לא יידרש להמשך תשלומי המשכנתא. בכך יש גם כדי להקל את הנטל הכלכלי שיוטל על שארי המבוטח שהלך לעולמו.

יצויין כי לאור הירידה שחלה בשנים האחרונות בסיכוני התמותה והתארכות תוחלת החיים, בפברואר 2019 דרשה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מחברות הביטוח לעדכן את תעריפי ביטוח החיים בהתאם לסיכונים העדכניים.

בעקבות דרישה זו אישר הממונה על שוק ההון תעריפי ביטוח חיים חדשים אשר אמורים להביא להוזלת עלויות הביטוח בשיעור של כ-30%. התעריפים המעודכנים צפויים לחסוך למבוטח מאות שקלים בחודש ועשרות אלפי שקלים לאורך כל תקופת הביטוח.

מה מכסה מרכיב ביטוח המבנה?

מרכיב ביטוח המבנה בביטוח משכנתא נועד לכסות מפני סיכונים שונים שעלולים לגרום אובדן או נזק משמעותי לנכס שלצורך מימונו ניטלה ההלוואה המבוטחת במשכנתא.

במקרה כזה, כספי הביטוח משמשים לשיפוץ הנכס שניזוק ולהחזרת מצבו לקדמותו ולערכו המקורי.

יש לקחת בחשבון שסכום ביטוח המבנה מוגבל בדרך כלל לגובה סכום ההלוואה שניתנה על ידי הבנק ולא לגובה עלות הקמתו מחדש כשלעצמו ולכן מומלץ לשקול להגדיל את סכום הביטוח כך שהוא יכסה את מלוא עלות הקמתו מחדש, במקרה והוא יינזק לחלוטין.

סיכונים אלו כוללים בדרך כלל את הסיכונים הבאים:

1. אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה.

2. התפוצצות או התלקחות.

3. רוח שמהירותה עולה על 30 קשר, לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד ולמעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או תקרה או ספיגתם בהם.

4. רעידת אדמה, לרבות צונאמי כתוצאה מרעידת אדמה.

5. שיטפון או הצפה ממקור חיצוני.

6. נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס.

7. מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה.

8. גניבה, שוד, פריצה או נסיון לבצעם, למעט כאשר הדירה אינה תפוסה.

9. התקהלות אסורה והתפרעות.

10. פעולות זדון, למעט:

  • פעולות זדון שנעשו בדירה שאינה תפוסה.

  • פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו, או בהסכמתם.

  • פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.