סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

מה לא מכסה ביטוח המשכנתא שלך?

מומחה לענייני ביטוח

כדי להבין מה לא מכסה ביטוח משכנתא, יש להבין תחילה כי ביטוח משכנתא כולל למעשה שני מרכיבים ביטוחיים נפרדים, ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא.

לפיכך, יש לברר לגבי כל מרכיב ביטוחי כאמור בנפרד מה הוא אינו מכסה.

בעניין זה יש לקחת בחשבון שלכל חברת ביטוח יש פוליסות ביטוח חיים ומבנה למשכנתא ספציפיות משלה, שכוללות תנאים ספציפיים משלהן ובכללם סוגי המקרים שהפוליסה מכסה ואינה מכסה.

עם זאת, חברות הביטוח נוהגות בדרך כלל להשתמש בהגדרות ותנאים דומים למדי, פחות או יותר, לגבי המקרים שהפוליסה אינה מכסה.

לפיכך יובהר ויודגש כי מאמר זה יתייחס למקרים שבדרך כלל אינם מכוסים בפוליסות ביטוח חיים ומבנה למשכנתא, אם כי כמובן שאין בכך כדי לפטור מהצורך לבדוק ולהשוות בין הפוליסות השונות, כדי למצוא את הפוליסה המתאימה ביותר עבורך.

מה לא מכסה ביטוח החיים למשכנתא?

מרכיב ביטוח החיים בדרך כלל אינו מכסה מקרה בו המוות של המבוטח נגרם עקב התאבדותו, בין אם המבוטח היה שפוי בדעתו ובין אם לא וזאת תוך שנה ממועד תחילת הביטוח, או מיום חידוש הפוליסה לאחר שבוטלה, לפי התאריך המאוחר יותר.

חריג נוסף בביטוח משכנתא לפי מרכיב ביטוח החיים הינו כאשר המוות נגרם על ידי מוטב במתכוון, שאז תהיה חברת הביטוח פטורה מחבותה כלפי אותו מוטב וחלקו בכיסוי הביטוחי ישולם למוטבים אחרים ככל שקיימים, בחלקים שווים.

בפסיקה נקבע שכאשר עולה טענת התאבדות, על הטוען טענה זו, שהינו בדרך כלל חברת הביטוח, מוטל הנטל להוכיח אותה.

רף ההוכחה הנדרש ממנו הינו על פי מאזן ההסתברויות, אולם עליו להציג ראיות בכמות ובמשקל סגולי שיש בהן כדי להטות את הכף לקבלת טענה זו בהתחשב במהותה וחומרתה.

כך נקבע על ידי בית המשפט העליון בהליכים ע"א 2976/00 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' מג'ידה לידאווי ואח', ע"א 8313/06 פלונית ואח' נ' מגדל חברה לביטוח ואח'.

עוד נקבע שעוצמת הראיות הנדרשת לגבי טענה כזו הינה מכבידה יותר ממקרה רגיל וזאת כאמור בהליך ע"א 8313/06 ג' א' נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ.

מה לא מכסה ביטוח מבנה למשכנתא?

להלן דוגמאות למקרים שבדרך כלל אינם מכוסים על ידי ביטוח מבנה למשכנתא וזאת מאחר שהנזק לנכס או אובדנו אירעו עקב לפחות אחד מהגורמים הבאים:

  • מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים.

  • מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה.

  • קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי,תהליכים גרעיניים,חומר גרעיני או פסולת גרעינית.

  • תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה, או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אדם הפועל על פי דין.

  • פעולות זדון שנעשו בדירה שאינה תפוסה, או שנעשו בידי / בהסכמת המבוטח או בני משפחתו או מי שמתגורר בדירה ברשות המבוטח, גניבה, שוד, פריצה,או נסיון לבצעם, למעט כאשר הדירה אינה תפוסה.

  • דליפת מי גשם מבעד לקירות או תקרה או ספיגתם בהם.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.