סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

התמודדות עם דחיית תביעת ביטוח מנהלים

מומחה לענייני ביטוח

במידה וחברת הביטוח החליטה שלא כדין לדחות תביעה שהוגשה לפניה, לרבות לפי פוליסת ביטוח מנהלים, ניתן לערער על החלטת הדחייה, בין באמצעות פניה ישירה לחברת הביטוח עצמה ובין באמצעות פנייה לבית המשפט.

ככלל, מומלץ תחילה לפנות ישירות לחברת הביטוח ולנסות ליישב עמה את התביעה מחוץ לכתלי בית המשפט.

גם אם פנייה זו לא תצלח בדיעבד, ניתן יהיה באמצעותה ללמוד טוב יותר על עמדת חברת הביטוח וטיעוני הדחייה שלה ולהשתמש בכך לצורך הגשת תביעה כנגדה בפני בית המשפט וזאת כפי שיוסבר להלן.

שליחת מכתב לחברת הביטוח שלך

בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, במידה וחברת הביטוח מחליטה לדחות תביעה כלשהי ולרבות תביעה לפי פוליסת ביטוח מנהלים, עליה לפרט בהודעת הדחייה את כל נימוקיה לדחייה וכן את תנאי הפוליסה, או התקנון, התניה, או הסייג, שנקבעו במועד ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי הביטוחי, או הוראות הדין, עליהם מסתמכים נימוקי הדחייה, ככל שהם נסמכים עליהם.

לפיכך, יש לברר תחילה האם חברת הביטוח אכן פירטה כנדרש את נימוקי הדחייה. במידה ואלו לא פורטו כראוי, יש לפנות אליה בבקשה לפרטם. במידה והם פורטו, יש לבדוק את כשירותם ותקינותם, הן מבחינה עובדתית והן מבחינה חוקית.

במידה ויסתבר שהם אינם נכונים, ניתן לפנות לחברת הביטוח ולטעון שנפלה טעות בנימוקי הדחייה שלה. מומלץ מאוד להיעזר לשם כך בעו"ד שבקי ומנוסה בדיני ביטוח מנהלים.

תגובת חברת הביטוח למכתב המבוטח

לאחר שיגור מכתב הפנייה לחברת הביטוח, יש להמתין לתגובתה בעניין זה. יתכן שחברת הביטוח תקבל את טענות המבוטח במלואן או באופן חלקי ויתכן שהיא תדחה אותן לחלוטין.

במידה וחברת הביטוח קיבלה את טענות המבוטח באופן חלקי, ניתן לנסות לנהל עמה מו"מ על מנת לנסות לשכנע אותה לקבל את הטענות במלואן או להגיע עמה לפשרה מוסכמת בעניין זה.

במידה וחברת הביטוח מסרבת לעשות כן, או במידה והיא החליטה לדחות לחלוטין את טענת המבוטח, ניתן לשקול לשלוח לה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, לפי הצורך ונסיבות המקרה, כמובן.

תביעה נגד חברת הביטוח בבית המשפט

במידה וחברת הביטוח עומדת בסירובה לקבל את תביעת המבוטח בהתאם לפוליסת ביטוח המנהלים וכל הניסיונות לשנות את דעתה מחוץ לכתלי בית המשפט לא צלחו, ניתן להגיש כנגדה תביעה בפני בית המשפט, בכפוף לשקילת סיכויי קבלתה.

אבל, לא רבים מודעים לעובדה לפיה תקופת ההתיישנות לפי פוליסות ביטוח הינה 3 שנים בלבד ממועד קרות מקרה הביטוח ולא 7 השנים שנוהגות בדרך כלל בתביעות אזרחיות רגילות.

לפיכך, חשוב להגיש את התביעה בהקדם האפשרי על מנת שלא לפספס ולהחמיץ את תקופת ההתיישנות.

עוד יש לזכור שתקופת ההתיישנות נעצרת רק עם הגשת התביעה בפני בית המשפט, כך שהגשת התביעה לחברת הביטוח וכן כל מו"מ שהתנהל עמה לאחר מכן אינם עוצרים את תקופת ההתיישנות.

לכן, במידה ואין מספיק זמן לשגר מכתב מקדים לחברת הביטוח, מוטב להגיש מיידית את התביעה כנגדה בפני בית המשפט וזאת על מנת שלא להחמיץ את תקופת ההתיישנות בפוליסת ביטוח המנהלים.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.