סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

התמודדות עם דחיית תביעת ביטוח משכנתא

מומחה לענייני ביטוח

ביטוח משכנתא כולל למעשה שני ביטוחים, ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא.

במידה וחברת הביטוח החליטה שלא כדין לדחות תביעה שהוגשה לפניה לפי אחת מהפוליסות הללו, ניתן לערער ולפעול לשינוי החלטה זו.

ככלל, מומלץ תחילה לפנות ישירות לחברת הביטוח ולנסות ליישב עמה את התביעה מחוץ לכתלי בית המשפט. במידה ופנייה זו לא תצלח, ניתן להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח בפני בית המשפט וזאת כפי שיוסבר להלן.

ראשית יש לפנות לחברת הביטוח באמצעות מכתב

במידה וחברת הביטוח מחליטה לדחות תביעה כלשהי ולרבות תביעה לפי פוליסת ביטוח משכנתא, עליה לפרט בהודעת הדחייה את כל נימוקיה לדחייה וכן את תנאי הפוליסה, או התקנון, התניה, או הסייג, שנקבעו במועד ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי הביטוחי.

כמו כן, עליה לפרט גם את הוראות הדין, עליהם מסתמכים נימוקי הדחייה, ככל שהם נסמכים עליהם וזאת כפי שקובעות הוראות המפקח על הביטוח.

לפיכך, יש לברר תחילה האם חברת הביטוח אכן פירטה כנדרש את נימוקי הדחייה ומומלץ מאוד להיעזר לשם כך להיעזר בעו"ד שבקי ומנוסה בדיני ביטוח משכנתא.

במידה ואלו לא פורטו כראוי, יש לפנות אליה בבקשה לפרטם. במידה והם פורטו, יש לבדוק את כשירותם ותקינותם, הן מבחינה עובדתית והן מבחינה חוקית.

אם יסתבר שהם אינם נכונים, ניתן לפנות לחברת הביטוח, לטעון שנפלה טעות בנימוקי הדחייה שלה ולנמק זאת, במטרה להביא לכך שהיא תימלך בדעתה ותשקול שוב את התביעה.

מה התגובה של חברת הביטוח למכתב המבוטח?

לאחר שיגור מכתב הפנייה לחברת הביטוח, יש להמתין לתגובתה בעניין זה. יתכן שחברת הביטוח תקבל את טענות המבוטח במלואן או באופן חלקי ויתכן שהיא תדחה אותן לחלוטין.

במידה וחברת הביטוח קיבלה את טענות המבוטח באופן חלקי, ניתן לנסות לנהל עמה מו"מ על מנת לנסות לשכנע אותה לקבל את הטענות במלואן או להגיע עמה לפשרה מוסכמת בעניין זה.

במידה וחברת הביטוח מסרבת לעשות כן, או במידה והיא החליטה שוב לדחות לחלוטין את טענת המבוטח בהתאם לפוליסת ביטוח המשכנתא, ניתן לשקול לשלוח לה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, לפי הצורך ונסיבות המקרה, כמובן.

הגשת תביעה כנגד חברת הביטוח בבית המשפט

במידה וחברת הביטוח עומדת בסירובה לקבל את תביעת המבוטח וכל הניסיונות לשנות את דעתה מחוץ לכתלי בית המשפט לא צלחו, ניתן להגיש כנגדה תביעה בפני בית המשפט, בכפוף לשקילת סיכויי קבלתה.

אבל, לא כולם מודעים לעובדה לפיה תקופת ההתיישנות לפי פוליסות ביטוח הינה 3 שנים בלבד ממועד קרות מקרה הביטוח ולא 7 השנים שנוהגות בדרך כלל בתביעות אזרחיות רגילות.

לפיכך, חשוב להגיש את התביעה לפי פוליסת ביטוח המשכנתא בהקדם האפשרי על מנת שלא לפספס ולהחמיץ את תקופת ההתיישנות.

בעניין זה גם חשוב מאוד לזכור שתקופת ההתיישנות נעצרת רק עם הגשת התביעה בפני בית המשפט, כך שהגשת התביעה לחברת הביטוח ואף כל מו"מ שהתנהל עמה לאחר מכן אינם עוצרים את תקופת ההתיישנות בביטח המשכנתא.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.