סגירה
חזרה
סגירה
סוגי ביטוח בישראל
052-000-9999
סוגי ביטוח בישראל

התמודדות עם דחיית תביעת ביטוח משכנתא על ידי המבטחת

מומחה לענייני ביטוח

ביטוח משכנתא כולל למעשה שני ביטוחים, ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא. במידה וחברת הביטוח החליטה שלא כדין לדחות תביעה שהוגשה לפניה לפי אחת מהפוליסות הללו, ניתן לערער ולפעול לשינוי החלטה זו.

ככלל, מומלץ תחילה לפנות ישירות לחברת הביטוח, ולנסות ליישב עמה את התביעה מחוץ לכתלי בית המשפט. במידה ופניה זו לא תצלח, ניתן להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח בפני בית המשפט, וזאת כפי שיוסבר להלן.

פנייה לחברת הביטוח באמצעות מכתב

במידה וחברת הביטוח מחליטה לדחות תביעה כלשהי, ולרבות תביעה לפי פוליסת ביטוח משכנתא, עליה לפרט בהודעת הדחייה את כל נימוקיה לדחייה, וכן את תנאי הפוליסה, או התקנון, התניה, או הסייג, שנקבעו במועד ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי הביטוחי, או הוראות הדין, עליהם מסתמכים נימוקי הדחייה, ככל שהם נסמכים עליהם. כך קובעות הוראות המפקח על הביטוח.

לפיכך, יש לברר תחילה האם חברת הביטוח אכן פירטה כנדרש את נימוקי הדחייה ומומלץ מאד להיעזר לשם כך להיעזר בעו"ד שבקי ומנוסה בדיני ביטוח.

במידה ואלו לא פורטו כראוי, יש לפנות אליה בבקשה לפרטם. במידה והם פורטו, יש לבדוק את כשירותם ותקינותם, הן מבחינה עובדתית, והן מבחינה חוקית, ואם יסתבר שהם אינם נכונים, ניתן לפנות לחברת הביטוח, לטעון שנפלה טעות בנימוקי הדחיה שלה, ולנמק זאת, במטרה להביא לך שהיא תימלך בדעתה ותשקול שוב את התביעה.

תגובת חברת הביטוח למכתב המבוטח

לאחר שיגור מכתב הפניה לחברת הביטוח, יש להמתין לתגובתה בעניין זה. יתכן שחברת הביטוח תקבל את טענות המבוטח במלואן או באופן חלקי, ויתכן שהיא תדחה אותן לחלוטין.

במידה וחברת הביטוח קיבלה את טענות המבוטח באופן חלקי, ניתן לנסות לנהל עמה מו"מ על מנת לנסות לשכנע אותה לקבל את הטענות במלואן או להגיע עמה לפשרה מוסכמת בעניין זה.

במידה וחברת הביטוח מסרבת לעשות כן, או במידה והיא החליטה שוב לדחות לחלוטין את טענת המבוטח, ניתן לשקול לשלוח לה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, לפי הצורך ונסיבות המקרה, כמובן.

תביעה כנגד חברת הביטוח בפני בית המשפט

במידה וחברת הביטוח עומדת בסירובה לקבל את תביעת המבוטח, וכל הניסיונות לשנות את דעתה מחוץ לכתלי בית המשפט לא צלחו, ניתן להגיש כנגדה תביעה בפני בית המשפט, בכפוף לשקילת סיכויי קבלתה.

ברם, לא כולם מודעים לעובדה לפיה תקופת ההתיישנות לפי פוליסות ביטוח הינה 3 שנים בלבד ממועד קרות מקרה הביטוח, ולא 7 השנים שנוהגות בדרך כלל בתביעות אזרחיות רגילות.

לפיכך, חשוב להגיש את התביעה בהקדם האפשרי על מנת שלא לפספס ולהחמיץ את תקופת ההתיישנות. בעניין זה גם חשוב מאד לזכור שתקופת ההתיישנות נעצרת רק עם הגשת התביעה בפני בית המשפט, כך שהגשת התביעה לחברת הביטוח, ואף כל מו"מ שהתנהל עמה לאחר מכן אינם עוצרים את תקופת ההתיישנות.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.