סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

התמודדות עם דחיית תביעת חבות מעבידים על ידי המבטחת

מומחה לענייני ביטוח

במידה וחברת הביטוח החליטה שלא כדין לדחות תביעה שהוגשה לפניה, לרבות דחיית תביעה לפי פוליסת ביטוח חבות מעבידים, ניתן לערער על החלטת הדחיה.

כלומר, עקרונית, יש מה לעשות ולא חייבים לקבל את החלטת הדחייה כפי שהיא, אם כי הדבר תלוי מאוד, כמובן, בנימוקי החלטת הדחייה של חברת הביטוח.

ככלל, מומלץ במקרה כזה תחילה לפנות ישירות לחברת הביטוח ולנסות ליישב עמה את התביעה מחוץ לכתלי בית המשפט. במידה והדבר לא יצלח, ניתן להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח בפני בית המשפט וזאת כפשיגי שיוסבר להלן.

שיגור מכתב מטעם המבוטח לחברת הביטוח

במידה וחברת הביטוח מחליטה לדחות תביעה כלשהי ולרבות תביעה לפי פוליסת ביטוח חבות מעבידים, עליה לפרט בהודעת הדחייה את כל נימוקיה לדחייה.

כמו כן, עליה לפרט גם את תנאי הפוליסה, או התקנון, התניה, או הסייג, שנקבעו במועד ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי הביטוחי, או הוראות הדין, עליהם מסתמכים נימוקי הדחייה, ככל שהם נסמכים עליהם. כך קובעות הוראות המפקח על הביטוח.

לפיכך, יש לברר תחילה האם חברת הביטוח אכן פעלה בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ופירטה כנדרש את נימוקי הדחייה. במידה וחברת הביטוח לא נהגה כך, יש לפנות אליה בבקשה לפרטם.

במידה וחברת הביטוח פירטה כנדרש את נימוקי הדחייה, יש לבדוק את נכונותם מבחינה עובדתית ואת חוקיותם מבחינה משפטית.

במידה ונפל פגם כלשהו בנימוקי הדחייה של חברת הביטוח, ניתן לפנות לחברת הביטוח ולטעון שנפלה טעות בנימוקי הדחיה שלה.

בכל אופן נבהיר שמומלץ מאוד להיעזר לשם כך להיעזר בעו"ד שבקי ומנוסה בדיני ביטוח ובפרט בביטוח חבות מעבידים.

תגובת חברת הביטוח למכתב המבוטח

לאחר שיגור מכתב הפניה לחברת הביטוח, יש להמתין לתגובתה בעניין זה. יתכן שחברת הביטוח תפתיע לטובה ותקבל את טענות המבוטח, בין באופן מלא ובין באופן חלקי ויתכן שהיא תדחה אותן לחלוטין.

במידה וחברת הביטוח קיבלה את טענות המבוטח באופן חלקי ואף במקרה בו היא דחתה לחלוטין, ניתן לנסות לנהל עמה מו"מ על מנת לנסות לשכנע אותה לקבל את הטענות במלואן או לפחות להגיע עמה לפשרה מוסכמת בעניין זה.

במידה וחברת הביטוח מסרבת לנהל מו"מ כזה או במידה שנוהל מו"מ והוא לא הוביל לתוצאות המקוות וכן במקרה בו חברת הביטוח דחתה לחלוטין את טענת המבוטח, ניתן לשקול לשלוח לה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, זאת כמובן לפי הצורך ונסיבות המקרה.

הגשת תביעה כנגד חברת הביטוח בפני בית המשפט

במידה וחברת הביטוח עומדת בסירובה לקבל את תביעת המבוטח וכל הניסיונות לשנות את דעתה מחוץ לכתלי בית המשפט לא צלחו, ניתן להגיש כנגדה תביעה בפני בית המשפט. בעניין זה מומלץ, כמובן, כמו לפני הגשת כל תביעה, לשקול את סיכויי קבלתה.

עוד חשוב לקחת בחשבון שתקופת ההתיישנות לפי פוליסות ביטוח הינה 3 שנים בלבד ממועד קרות מקרה הביטוח ולא 7 השנים שנוהגות בדרך כלל בתביעות אזרחיות רגילות. לפיכך, יש להגיש את התביעה בהקדם האפשרי על מנת שלא לפספס ולהחמיץ את תקופת ההתיישנות בהתאם לפוליסת ביטוח חבות מעבידים.

עוד יש לזכור שתקופת ההתיישנות נעצרת רק עם הגשת התביעה בפני בית המשפט, כך שהגשת התביעה לחברת הביטוח וכן כל מו"מ שהתנהל עמה לאחר מכן אינם עוצרים את תקופת ההתיישנות.

לפיכך, במידה ואין מספיק זמן לשגר מכתב מקדים לחברת הביטוח, מוטב להגיש מיידית את התביעה כנגדה בפני בית המשפט וזאת על מנת שלא להחמיץ את תקופת ההתיישנות.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.