סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

איך להתמודד עם דחיית תביעת ביטוח תאונות אישיות?

מומחה לענייני ביטוח

כידוע, חברות הביטוח אינן ששות לקבל את התביעות שמוגשות בפניהן. עם זאת, גם במקרה וחברת הביטוח החליטה לדחות תביעה שהוגשה לפניה, לרבות דחייה לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות, עדיין ישנן מספר דרכים בהן ניתן לערער על החלטת הדחייה של ביטוח תאונות אישיות.

ככלל, בתחילה מומלץ לפנות קודם לחברת הביטוח ולנסות ליישב עמה את התביעה מחוץ לכתלי בית המשפט.

במידה וצעד זה לא יוביל לשינוי החלטת החברה לדחות את התביעה, ניתן להגיש תביעה כנגד החברה בפני בית המשפט וזאת כפי שיוסבר להלן.

הגשת מכתב לחברת הביטוח

בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, במידה וחברת הביטוח החליטה לדחות את התביעה, עליה לפרט בהודעת הדחייה את כל נימוקיה לדחייה וכן את תנאי הפוליסה, או התקנון, התניה, או הסייג, שנקבעו במועד ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי של ביטוח התאונות האישיות, או הוראות הדין, עליהם מסתמכים נימוקי הדחייה, ככל שהם נסמכים עליהם.

לפיכך, יש לברר האם חברת הביטוח אכן פירטה כנדרש את נימוקי הדחייה. במידה ואלו לא פורטו כראוי, יש לפנות אליה בבקשה לפרטם. במידה והם פורטו, יש לבדוק את כשירותם ותקינותם, הן מבחינה עובדתית והן מבחינה חוקית. במידה ויסתבר שהם אינם נכונים, ניתן לפנות לחברת הביטוח ולטעון שנפלה טעות בנימוקי הדחייה שלה.

תגובת חברת הביטוח למכתב המבוטח

לאחר שיגור מכתב הפנייה לחברת הביטוח, יש להמתין לתגובתה בעניין זה. יתכן שחברת הביטוח תקבל את טענות המבוטח במלואן או באופן חלקי ויתכן שהיא תדחה אותן לחלוטין.

במידה וחברת הביטוח קיבלה את טענות המבוטח באופן חלקי, ניתן לנסות לנהל עמה מו"מ על מנת לנסות לשכנע אותה לקבל את הטענות במלואן או להגיע עמה לפשרה מוסכמת בעניין זה.

במידה וחברת הביטוח מסרבת לעשות כן, או במידה והיא החליטה לדחות לחלוטין את טענת המבוטח, ניתן לשקול לשלוח לה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים.

תביעה כנגד חברת הביטוח בפני בית המשפט

במידה וחברת הביטוח עומדת בסירובה לקבל את תביעת המבוטח בהתאם לפוליסת ביטוח התאונות האישיות וכל הניסיונות לשנות את דעתה מחוץ לכתלי בית המשפט לא צלחו, ניתן להגיש כנגדה תביעה בפני בית המשפט.

למותר לציין כי ניתן להגיש כנגדה תביעה באופן ישיר וללא שיגור מכתב מוקדם, אולם, כפי שצויין לעיל, הדבר לרוב אינו מומלץ.

בעניין זה יש לזכור שתקופת ההתיישנות לפי פוליסות ביטוח תאונות אישיות הינה 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח ולא 7 השנים שנוהגות בדרך כלל בתביעות אזרחיות רגילות.

לכן חשוב להגיש את התביעה בהקדם האפשרי על מנת שלא לפספס ולהחמיץ את תקופת ההתיישנות.

עוד יש לזכור שתקופת ההתיישנות נעצרת רק עם הגשת התביעה בפני בית המשפט, כך שהגשת התביעה לחברת הביטוח וכן כל מו"מ שהתנהל עמה לאחר מכן אינם עוצרים את תקופת ההתיישנות.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.