סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

ייצוג על ידי עו"ד שמתמחה בביטוח מנהלים

מומחה לענייני ביטוח

כאשר מחליטים להתמודד עם החלטה של חברת ביטוח לדחות תביעה שהגשת בפניה לפי פוליסת ביטוח מנהלים, חשוב ומומלץ מאוד להיעזר לשם כך בעורך דין שבקי בדיני הביטוח ובמיוחד בפוליסות ביטוח מנהלים. זאת על מנת להגביר באופן משמעותי את הסיכויים לשנות את החלטת הדחייה של חברת הביטוח.

פוליסת ביטוח מנהלים כוללת שלושה מרכיבים, מתוכם שני כיסויים ביטוחיים, ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה וכן מרכיב של חיסכון פנסיוני.

לפיכך, עורך דין שמתמחה בתחום ביטוח המנהלים צריך להיות בקי ומנוסה בכל אחד משלושת המרכיבים הללו.

היתרונות של ייצוג באמצעות עורך דין שמתמחה בביטוח מנהלים

הבסיס לנקיטת הליכים כנגד חברת הביטוח הינו בדיקת הנימוקים לפיהם היא דחתה את התביעה הראשונית של המבוטח שהוגשה בפניה.

זאת על מנת לבחון האם חברת הביטוח פעלה כדין בעת שהיא דחתה את תביעת ביטוח המנהלים ובמיוחד כשמדובר בנימוקים משפטיים, שאז נדרשת בקיאות ומומחיות ספציפית בדיני הביטוח ובפרט בפוליסות ביטוח מנהלים. על כן מומלץ וחשוב להיעזר לשם כך בעורך דין שבקי ומנוסה בתחום זה.

עורך דין שבקי בתחום הביטוח ידע כיצד להפריך ולסתור את טענות חברת הביטוח, כיצד להגיש, במידת הצורך, את התביעה כנגד חברת הביטוח בפני בית המשפט באופן מקצועי וכן כיצד לנהל מו"מ לפשרה עם חברת הביטוח וזאת בין אם מדובר בשלב שלפני הגשת התביעה ובין בשלב שלאחר מכן.

מדובר במיומנות מקצועית שמצריכה ידע ונסיון שרובו ככולו של הציבור אינו מצוייד בהם ועל כן מי שאינו נעזר בעו"ד מסתכן בדחיית תביעתו בשל החמצת טענות שעומדות לזכותו ושהוא אינו מודע להן.

סיכון זה מוגבר שבעתיים נוכח חוסר האיזון הבולט שקיים בין מבוטח שאינו מיוצג, לבין חברת הביטוח, שלהבדיל ממנו, מיוצגת על ידי עורכי דין, שבקיאים ומנוסים בדיני הביטוח ובהוראות הפוליסה, דבר שמקנה לה יתרון משמעותי ביותר על המבוטח.

נניח לדוגמא מקרה בו חברת הביטוח דחתה את תביעתו של המבוטח בטענה שהמקרה שלו מוחרג מהפוליסה. קיימות מספר דרכים משפטיות לתקוף טענה זו, שלרוב רק עו"ד שבקי בדיני ביטוח מודע לקיומן.

לדוגמא, סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, קובע כי "תנאי או סייג לחבות המבטח או להיקפה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יצויינו בה בהבלטה מיוחדת. תנאי או סייג שלא נתקיימה בהם הוראה זו, אין המבטח זכאי להסתמך עליהם".

כלומר, סעיף זה קובע שעל מנת שחריג לפוליסה ובפרט פוליסת ביטוח מנהלים יהיה בתוקף, על חברת הביטוח להדגיש ולהבליט אותו לעין באופן מיוחד במסגרת נוסח הפוליסה שבה הוא נכלל.

לפיכך, במידה וחברת הביטוח לא הבליטה כנדרש את החריג עליו היא מסתמכת, היא לא תוכל להסתמך עליו, גם אם הוא אכן התקיים בפועל בנסיבות המקרה.

אבל, במידה והמבוטח לא יהיה מיוצג על ידי עורך דין, ספק רב באם הוא יהיה מודע לקיומו של סעיף זה ובכך הוא יהיה עלול להחמיץ טענה שייתכן והינה קריטית להצלחת תביעתו.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.