סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

עורך דין מומחה בתחום של ביטוח משכנתא

מומחה לענייני ביטוח

ביטוח משכנתא כולל למעשה שני ביטוחים, ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא.

כאשר מחליטים להתמודד עם החלטה של חברת ביטוח לדחות תביעה שהוגשה בפניה לפי ביטוח משכנתא בהתאם לכל אחד מהביטוחים הללו, חשוב ומומלץ מאוד להיעזר לשם כך בעורך דין שבקי בדיני הביטוח ובמיוחד בפוליסות ביטוח חיים / מבנה למשכנתא.

זאת על מנת להגביר באופן משמעותי את הסיכויים לשנות את החלטת הדחייה של חברת הביטוח.

הגשת תביעת ביטוח משכנתא מצריכה מיומנות ומקצועית של ממש. לפיכך, מבוטח שאינו נעזר בעו"ד שבקי בתחום הביטוח, מסתכן בדחיית תביעתו ולו רק בשל ניהול לא מקצועי שלה וזאת בשעה שמבחינה מהותית דינה היה להתקבל וחבל מאד שכך.

יתרונות של ייצוג על ידי עו"ד שמתמחה בביטוח משכנתא

הבסיס לנקיטת הליכים כנגד חברת הביטוח הינו בדיקת הנימוקים לפיהם היא דחתה את התביעה הראשונית של המבוטח שהוגשה בפניה.

אבל, על מנת לבחון האם חברת הביטוח פעלה כדין בעת שהיא דחתה את התביעה וזאת במיוחד כשמדובר בנימוקים משפטיים, נדרשת בקיאות ומומחיות ספציפית בדיני הביטוח ובמיוחד בפוליסות ביטוח משכנתא.

שכן, עורך דין שבקי בתחום הביטוח ידע כיצד להפריך ולסתור את טענות חברת הביטוח, כיצד להגיש, במידת הצורך, את תביעת הביטוח, כיצד לנהל מו"מ לפשרה עם חברת הביטוח וכיצד להגיש את תביעת ביטוח המשכנתא כנגד חברת הביטוח בפני בית המשפט באופן מקצועי, במקרה והמו"מ לא יצלח.

כאמור, מדובר במיומנות מקצועית שמצריכה ידע ונסיון שרובו ככולו של הציבור אינו מצוייד בהם ועל כן מי שאינו נעזר בעו"ד מסתכן בדחיית תביעתו בשל החמצת טענות שעומדות לזכותו ושהוא אינו מודע להן.

סיכון זה מוגבר שבעתיים נוכח חוסר האיזון הבולט שקיים בין מבוטח שאינו מיוצג, לבין חברת הביטוח, שלהבדיל ממנו, מיוצגת על ידי עורכי דין, שבקיאים ומנוסים בדיני הביטוח ובהוראות הפוליסה, דבר שמקנה לה יתרון משמעותי ביותר על המבוטח.

לשם ההמחשה, נניח מקרה בו חברת הביטוח דחתה את תביעתו של המבוטח בטענה הנפוצה לפיה הפוליסה בוטלה וזאת עקב אי תשלום פרמיות.

לא רבים מודעים לכך, אולם גם אם הפרמיות אכן לא שולמו על ידי המבוטח, ניתן עדיין בנסיבות מסוימות לתקוף טענה זו, אולם לשם כך דרושה בקיאות בדיני הביטוח.

כך, לדוגמא, ניתן לתקוף טענה זו באמצעות סעיף 15(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, אשר קובע דין מיוחד בדבר ביטול פוליסה על ידי חברת הביטוח עקב חמת פיגור בתשלום דמי הביטוח, ולפיו:

"לא שולמו דמי הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי החוזה יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן".

כלומר, לפי הסדר זה, חברת הביטוח יכולה לבטל פוליסה עקב אי תשלום פרמיות רק בתנאי שהיא העניקה למבוטח שתי ארכות לסילוק החוב שבפיגור.

מטרת שתי הארכות הללו הינן לתת למבוטח שהות מספקת לסלק את חובו, מבלי שיבוטל הביטוח וזאת במקרים בהם הפיגור בתשלום דמי הביטוח נבע מקשיים חולפים וברי תיקון, או במקרים בהם המבוטח התרשל / שכח לשלם את הפרמיות וזאת ללא כוונה לבטל את הביטוח.

לפיכך, במידה וחברת הביטוח לא נתנה למבוטח את שתי הארכות הללו לפני שהיא ביטלה את הפוליסה, משמעות הדבר הינה שהיא ביטלה שלא כדין את הפוליסה ועל כן הפוליסה שרירה וקיימת, למרות הפסקת תשלום הפרמיות.

אבל, במידה והמבוטח לא יהיה מיוצג על ידי עורך דין, ספק רב באם הוא יהיה מודע לקיומו של סעיף זה ועקב כך הוא עלול להחמיץ טענה קריטית לקבלת תביעתו כנגד חברת הביטוח ואולי גם טענות מהותיות חשובות נוספות.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.