סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

למה חשוב להיעזר בעורך דין שמתמחה בביטוח חבות מעבידים?

מומחה לענייני ביטוח

כאשר מגישים לחברת הביטוח תביעה ראשונית לפי פוליסת חבות מעבידים, לרוב אין צורך עדיין להיעזר בעורך דין בשלב זה.

לשם כך מספיק בדרך כלל לפעול באופן עצמאי בהתאם להוראות הטכניות אשר מפורטות בפוליסה בדבר אופן הגשת התביעה בפני חברת הביטוח ואשר עוסקות בעיקרן ברשימת המסמכים שיש להגיש לחברת הביטוח לשם כך.

אולם, במידה וחברת הביטוח החליטה לדחות את התביעה הראשונית שהוגשה בפניה שלא כדין, מומלץ מאוד להיעזר בשלב זה בעורך דין שבקי בדיני הביטוח בכלל ובפוליסות ביטוח חבות מעבידים בפרט.

זאת על מנת להגביר באופן משמעותי את הסיכויים לשנות החלטה זו, בין מחוץ לכתלי בית המשפט ובין בתוכם.

מהם היתרונות של ייצוג באמצעות עו"ד שמתמחה בביטוח חבות מעבידים?

הבסיס לנקיטת הליכים כנגד חברת הביטוח הינו בדיקת הנימוקים לפיהם היא דחתה את התביעה הראשונית של המבוטח שהוגשה בפניה.

בעניין זה חשוב לזכור שכאשר חברת הביטוח מחליטה לדחות תביעה, היא מחוייבת לעשות זאת בהתאם להוראות החוק, הפסיקה והוראות המפקח על הבנקים שחלות עליה בעניין זה.

בהתאם לכך, מחובתה גם לבסס כדין את נימוקי הדחייה שלה ולא להסתמך על נימוקי סרק חסרי בסיס.

אולם, על מנת לבחון האם חברת הביטוח אכן פעלה כדין בעת שהיא דחתה את התביעה, דרושה בקיאות ומומחיות ספציפית בדיני הביטוח, לרבות בניואנסים השונים של החוק, הפסיקה והוראות המפקח על הביטוח, שבהם הציבור הרחב בדרך כלל אינו בקי.

לפיכך מוטב למבוטח להיעזר בעורך דין שמתמחה בנושא זה וזאת כדי להגדיל באופן משמעותי את סיכוי קבלת תביעתו.

עורך דין שבקי בתחום הביטוח ובפרט בתחום של ביטוח חבות מעבידים, ידע להתנהל נכון מכמה בחינות:

א) ידע כיצד לבדוק את טענות חברת הביטוח.

ב) ידע כיצד להפריך ולסתור את טענותיה הבלתי נכונות מבחינה עובדתית ו/או משפטית.

ג) ידע כיצד להגיש, במידת הצורך, את התביעה כנגד חברת הביטוח בפני בית המשפט באופן מקצועי.

ד) ידע כיצד לנהל מו"מ לפשרה עם חברת הביטוח וזאת בין אם המדובר בשלב שלפני הגשת התביעה ובין מדובר בשלב שלאחר מכן.

ה) במקרים בהם נוסח הפוליסה אינו בהיר וחד משמעי וניתן לפרשו הן לטובת חברת הביטוח והן לטובת המבוטח, עורך דין מקצועי ידע כיצד לשכנע את בית המשפט לאמץ את הפרשנות שפועלת לטובת המבוטח וזאת בהתאם לכללים שפותחו בפסיקה לשם כך.

כללים אלו קובעים, בין היתר, כי בפירוש הפוליסה יש לשאוף לכיבוד ציפיותיו הסבירות של המבוטח וכי במקרה של ספק יש לפרש את פוליסת חבות המעבידים כנגד מנסחה, כלומר, כנגד חברת הביטוח ולהעדיף את הפירוש התומך בזכאותו של המבוטח.

בהליך ע"א 124/89 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' יוסף כהן, קבע בית המשפט העליון כך:

"במקרה של אי בהירות או ספק בדבר המשמעות הנכונה של הפוליסה, משום שלנוסח אין משמעות חד משמעית, אלא תיתכנה אופציות פרשנות שונות, אזי יש לפרש את כתב הפוליסה כנגד מנסחה, קרי כנגד הפרשנות שמציעה חברת הביטוח לנוסח השנוי במחלוקת ולהעדיף הפרשנות האפשרית הנוחה למבוטח".

חשוב גם להבין שמדובר בכללים שלא מספיק רק להיות מודע לקיומם, אלא יש לדעת גם כיצד ליישמם באופן מעשי על כל מקרה קונקרטי, דבר שאף הוא מצריך מיומנות ספציפית של עו"ד מקצועי שבקי בדיני ביטוח חבות מעבידים.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.