סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

ערעור על דחיית תביעת ביטוח חבות מעבידים

מומחה לענייני ביטוח

מעבידים רבים אשר רוכשים כיסוי ביטוחי מסוג של חבות מעבידים, נתקלים לעיתים במכתב דחייה מאת חברת הביטוח.

מכתב דחייה זה משמעו כי ברגע האמת, כאשר נגרם לאחד מעובדיהם נזק גוף, הרי שחברת הביטוח מתנערת מחבותה על פי הפוליסה ומאלצת אותם לשאת לבדם במלוא סכום הפיצוי כלפי העובד. ויודגש כי לעיתים מדובר בסכומי פיצוי של מיליוני ש"ח.

ואולם, מכתב הדחייה של חברת הביטוח אינו בגדר דחייה סופית ומוחלטת של תביעת ביטוח חבות מעבידים. שכן, למעבידים עומדת הזכות לפעול כנגד מכתב זה ולהביא לידי כך, שעל אף סירובה הראשוני של חברת הביטוח, הרי שהיא תאלץ לשאת בגובה הפיצוי במקום המעבידים.

במקרים בהם חברת הביטוח מחליטה לדחות תביעת ביטוח חבות מעבידים, הרי שעליה לעשות כן תוך שהיא מוסרת למבוטח מכתב מפורט ובו הנימוקים אשר הניעו אותה לדחות את התביעה.
המכתב המפורט הוא למעשה מכתב הדחייה.

ראוי לציין שעל פי הדין החל כיום, מכתב דחייה חייב להכיל את כל נימוקי הדחייה. כך שלאחריו, חברת הביטוח מנועה מלהוסיף נימוקי דחייה נוספים. כך למשל, במקרה שבו תביעה נדחתה בטענה כי לא שולמו פרמיות הביטוח, אך לאחר מכן המבוטח הוכיח כי אכן שילם את הפרמיות, הרי שחברת הביטוח תהא מושתקת מלטעון לקיומם של נימוקי דחייה נוספים.

התקבל מכתב דחייה והתביעה נדחתה - מה עושים?

בכל מקרה שבו התקבל מכתב דחייה, ראוי שלא למהר ולפנות לחברת הביטוח אלא לאחר התייעצות עם עורך דין הבקיא בתחום ביטוחי חבות מעבידים. שכן, כל פניה נוספת לחברת הביטוח, תאפשר לה לשפר עמדות ולבצר את החלטתה לדחות את התביעה.

מה גם שמבוטחים רבים אינם מודעים ואינם בקיאים בכלל מערכות הדינים הקיימות על ביטוח חבות מעבידים והם לא יוכלו לבדם להתמודד עם הניסיון הרב ושלל היועצים המשפטיים הקיימים לחברת הביטוח.

עורך הדין יעבור על מכתב הדחייה ויבחן את כל הנימוקים הקיימים בו. לאחר מכן ותוך שיתוף פעולה עם המבוטח, ינקוט עורך הדין במגוון הכלים המשפטיים העומדים לרשותו, כל שניתן כדי לסתור את כלל נימוקי מכתב הדחייה, עד אשר חברת הביטוח תאלץ להכיר בחבותה כלפי המעביד ולשלם את הפיצוי לעובד במקומו.

כך מערערים על דחיית תביעת ביטוח חבות מעבידים

דרך המלך לערער על דחיית תביעה ביטוח מעבידים הינה באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט המוסמך. בתביעה זו, המבוטח ידרוש כי בית המשפט יחייב את חברת הביטוח להכיר בחבותה על פי פוליסת הביטוח.

בכתב התביעה יפרט המבוטח את נסיבות קרות התאונה אשר בגינה קמה כנגדו חבות מעבידים וכן יפרט את הסיבות לפיהן חובה על חברת הביטוח להכיר בחבותה וזאת תוך שהתביעה תסתור את כל נימוקי הדחייה.

תביעה אשר תצליח לשכנע את בית המשפט כי נימוקי הדחייה של חברת הביטוח אינם נכונים, תוביל בהכרח לחיובה בתשלום הפיצוי לעובד וזאת במקום המבוטח. והכל כמובן בהתאם למכלול תנאי הפוליסה ורכיב השתתפות עצמית.

חלופה משפטית נוספת לערעור על מכתב הדחייה הינה במסגרת תביעת העובד כנגד המעביד. שכן, היה והעובד הגיש תביעת נזק גוף כנגד המעביד, הרי שהמעביד שמחזיק בביטוח חבות מעבידים, רשאי להגיש הודעה לצד ג' ובמסגרתה לדרוש כי ככל שבית המשפט ימצא שעל המעביד לשלם לעובד פיצוי כספי, הרי שחברת הביטוח תיאלץ לשאת בתשלום זה במקומו.

לעיתים, בחירה בהליך זה הינה עדיפה יותר, שכן היא מעמידה בפני בית המשפט את כלל בעלי הדין הדרושים ומונעת סרבול של ההליך המשפטי ופסיקות סותרות.

גם ערעור על דחיית תביעת ביטוח חבות מעבידים מתיישן...

סוגיה נוספת אשר יש ליתן אליה את הדעת הינה כי גם ערעור על דחיית תביעות ביטוח חבות מעבידים נדון להתיישנות. אבל, בעוד שבמרבית הביטוחים השונים, הערעור מתיישן בתוך שלוש שנים, הרי שערעור על פוליסה מסוג זה, אינו מתיישן וזאת כל עוד תביעת העובד כנגד המעביד לא התיישנה.

בשורה התחתונה, בהחלט אפשר לערער ולנצח את חברות הביטוח. למעשה, בכל מקרה שבו תביעת חבות ביטוח מעבידים נדחתה על ידי חברת הביטוח, הרי שניתן לפעול משפטית ולהגיש ערעור מתאים.

ניסיון העבר מלמד כי במקרים רבים, מעבידים אשר לא ויתרו ובחרו לפעול כנגד חברות הביטוח, הצליחו וזכו במלוא הכיסוי הביטוחי אשר בעבורו שילמו את דמי הביטוח למעשה.

שאלות נוספות? מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לסייע!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.