סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

הגשת תביעת ביטוח משכנתא בפני בית המשפט

מומחה לענייני ביטוח

ביטוח משכנתא כולל למעשה שני ביטוחים, ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא.

כאשר חברת הביטוח מחליטה לדחות שלא כדין תביעה שמוגשת אליה לפי כל אחד משני הביטוחים הללו, ניתן להגיש נגדה תביעה בפני בית המשפט.

עם זאת ובמידה ותקופת התיישנות עילת התביעה מאפשרת זו, כפי שיוסבר בהמשך הדברים להלן, מומלץ לפנות קודם לכן לחברת הביטוח, על מנת לנסות לשכנעה מחוץ לכתלי בית המשפט לקבל את תביעת ביטוח המשכנתא.

במידה והפניה לחברת הביטוח לא צלחה, ניתן להגיש כנגדה את התביעה בבית המשפט וזאת כפי שיוסבר להלן.

איך מגישים תביעת ביטוח משכנתא בפני בית המשפט?

את תביעת ביטוח המשכנתא יש להגיש בפני בית המשפט המתאים לפי הסמכות המקומית והעניינית שלו וזאת בהתאם לכללי סדרי הדין שנקבעו בחוקים ובתקנות הרלוונטיים לכך.

ככלל, תביעה עד לסך של 2.5 מליון ₪ תוגש בפני בית משפט השלום ומעל סכום זה, לבית המשפט המחוזי.

במסגרת כתב התביעה יש לפרט את הנימוקים לפיה דחתה חברת הביטוח את תביעת ביטוח המשכנתא הראשונית שהוגשה בפניה וכמובן את טענות התביעה אשר מפריכות וסותרות את נימוקי חברת הביטוח ולבסס אותן היטב באמצעות ראיות עובדתיות והוראות הדין הרלוונטיות.

לשם כך מומלץ להגיש את התביעה באמצעות עורך דין שבקי בדיני ביטוח בכלל ובפוליסות ביטוח חיים / מבנה למשכנתא, בפרט.

עד מתי ניתן להגיש תביעת משכנתא בפני בית המשפט?

ככלל, תקופת ההתיישנות לפי פוליסות ביטוח משכנתא הינה 3 שנים ממועד הולדת עילת התביעה ולא תוך 7 השנים שחלות בדרך כלל בתביעות אזרחיות רגילות.

לפיכך, יש להגיש את תביעת ביטוח המשכנתא, הן לגבי ביטוח חיים והן לגבי ביטוח מבנה, תוך 3 שנים בלבד ממועד קרות הביטוח.

בהקשר זה חיוני גם לזכור שמירוץ תקופת ההתיישנות נעצר אך ורק עם הגשת התביעה בפני בית המשפט ולא עם הגשת התביעה הראשונית לחברת הביטוח, אף לא במקרה בו ונערך מו"מ כלשהו עם חברת הביטוח.

על כן יש להקפיד ולא לפספס את תקופת ההתיישנות גם בזמן שפונים לחברת הביטוח ובכל עת שמתנהל עמה מו"מ כלשהו.

במידה והזמן דוחק, יש להגיש את התביעה כנגד חברת הביטוח באופן מיידי בפני בית המשפט ולוותר על האפשרות לערוך עמה מו"מ לפשרה וללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים.

במידת האפשר, יהיה ניתן לערוך עמה את המו"מ לפשרה גם לאחר הגשת התביעה.

מגמת הפסיקה לגבי תביעות ביטוח

אין זה סוד שחברות הביטוח שואפות לדחות ככל הניתן את התביעות המוגשות בפניהן וזאת על מנת להימנע מתשלום תגמולי ביטוח למבוטחים ובכך להגדיל את הריווחיות שלהן.

בדומה לציבור הרחב, גם בתי המשפט מודעים היטב לעובדה זו ועל כן הם משתדלים להגן ככל הניתן על המבוטחים מפני מקרי דחייה בלתי מוצדקים על ידי חברות הביטוח.

לשם כך גם נקבעו בפסיקה כללים שונים לטובת המבוטחים בכל הקשור לפרשנות פוליסות ביטוח ובפרט ביטוחי משכנתא, אשר נועדו, בין היתר, לגשר על חוסר האיזון שקיים שבין חברות הביטוח למבוטחים.

כללים אלו קובעים, למשל, כי במידה ונוסח הפוליסה אינו בהיר וברור די צורכו, אז יש לפרשו כנגד מנסחה, כלומר, כנגד חברת הביטוח.

עוד נקבע שיש לפרש את החריגים של הפוליסה באופן מצומצם וכי יש להעדיף פרשנות שמקיימת את הפוליסה מאשר פרשנות ששוללת ומבטלת את תחולתה.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.