סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

הגשת תביעת ביטוח בריאות פרטי בפני בית המשפט

מומחה לענייני ביטוח

כאשר חברת הביטוח מחליטה באופן לא מוצדק לדחות תביעה שמוגשת אליה לפי כל פוליסת ביטוח שהיא ולרבות לפי פוליסת ביטוח בריאות פרטי, ניתן להגיש נגדה תביעה בפני בית המשפט.

עם זאת, מומלץ קודם לכן לפנות ישירות לחברת הביטוח, על מנת לנסות לשנות את דעתה ללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים.

בתי המשפט בארץ מודעים לשאיפתן של חברות הביטוח לדחות ככל הניתן את התביעות המוגשות בפניהן. לפיכך, בתי המשפט גם משתדלים להגן ככל הניתן על מבוטחים שתביעותיהם נדחו שלא בצדק על ידי חברות הביטוח.

לשם כך נקבעו בפסיקה כללים שונים לטובת המבוטחים בכל הקשור לפרשנות פוליסות ביטוח, אשר נועדו, בין היתר, לגשר על חוסר האיזון שקיים שבין חברות הביטוח למבוטחים, אם לא מראש, בשעת עריכת פוליסת הביטוח, אז לפחות בדיעבד, בעת ההכרעה בסכסוך לגבי פרשנות הפוליסה.

כללים אלו קובעים, בין היתר, שכאשר נוסח הפוליסה אינו בהיר וברור די צורכו, יש לפרשו כנגד מנסחה, קרי, כנגד חברת הביטוח, כי בפירוש הפוליסה יש לשאוף לכיבוד ציפיותיו הסבירות של המבוטח וכי במקרה של ספק, יש להעדיף את הפירוש התומך בזכאותו של המבוטח.

איך מגישים תביעת ביטוח בריאות פרטי בפני בית המשפט?

כמו כל תביעה, גם את תביעת ביטוח הבריאות הפרטי יש להגיש בפני בית המשפט המתאים לפי הסמכות המקומית והעניינית שלו וזאת בהתאם לכללי סדרי הדין שנקבעו בחוקים ובתקנות הרלוונטיים לכך.

כך, לדוגמא, תביעה עד לסך של 2.5 מליון ₪ תוגש בפני בית משפט השלום ומעל סכום זה, לבית המשפט המחוזי.

בכתב התביעה חשוב לפרט את הנימוקים לפיה דחתה חברת הביטוח את התביעה הראשונית שהוגשה בפניה וכמובן את הטענות אשר מפריכות וסותרות את נימוקי חברת הביטוח, תוך הסתמכות על ראיות עובדתיות והוראות הדין הרלוונטיות.

על מנת למצות באופן מיטבי את הטענות שעומדות למבוטח כנגד חברת הביטוח ולהגדיל את סיכויי הזכייה בתביעה שלו, מומלץ להגיש את התביעה באמצעות עורך דין שבקי בדיני ביטוח בכלל ובתביעות ביטוח בריאות פרטי בפרט.

תקופת התיישנות של תביעת ביטוח בריאות פרטי בבית המשפט

תקופת ההתיישנות של תביעת ביטוח בריאות פרטי ושל כל תביעת ביטוח למעשה, הינה 3 שנים ממועד קרות הביטוח.

שכן, תקופת ההתיישנות לפי פוליסות ביטוח הינה 3 שנים ממועד הולדת עילת התביעה ולא תוך 7 השנים שחלות בדרך כלל בתביעות אזרחיות רגילות.

עוד יש לזכור שמירוץ תקופת ההתיישנות נעצר אך ורק עם הגשת התביעה בפני בית המשפט ולא עם הגשת התביעה הראשונית לחברת הביטוח וגם לא עם ניהול מו"מ כלשהו עם חברת הביטוח.

לפיכך, יש להקפיד ולא לפספס את תקופת ההתיישנות גם בזמן שפונים לחברת הביטוח ובכל עת שמנהלים עמה מו"מ כלשהו.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.