סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

הרחבות אפשרויות של ביטוח משכנתא

מומחה לענייני ביטוח

ההרחבות האפשריות של פוליסות ביטוח משכנתא מתייחסות לכיסוי של מקרי ביטוח נוספים מעבר למקרי הביטוח הבסיסיים שהפוליסה מכסה. הוספת ההרחבות כרוכה בהגדלת סכום דמי הפרמיה שעל המבוטח לשלם לחברת הביטוח בגין כל הרחבה בנפרד.

מאחר שביטוח משכנתא כולל למעשה שני מרכיבים ביטוחיים, ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא, יש לבחון את ההרחבות של כל אחד מהביטוחים הללו בנפרד.

עוד יש לקחת בחשבון שלכל חברת ביטוח יש מספר סוגים של פוליסות ביטוח חיים או מבנה למשכנתא, שכוללות תנאים ספציפיים משלהן ובכללם את תנאי ההרחבות לפוליסה.

לפיכך יובהר כי מאמר זה מתייחס להרחבות שבדרך כלל ניתן להוסיף לפוליסות ביטוח חיים או מבנה למשכנתא, אם כי אין פירוש הדבר שכל פוליסה שקיימת כיום במשק בהכרח מציעה גם אותן או רק אותן.

דוגמאות להרחבות של מרכיב ביטוח החיים למשכנתא

ככלל, ביטוח חיים למשכנתא נועד להבטיח את החזר ההלוואה המובטחת במשכנתא לבנק במקרה של מות המבוטח, למעט במקרה בו המבוטח התאבד.

ניתן לרכוש הרחבות לביטוח זה שיכללו מקרים בהם המבוטח לא מת, אלא חלה במחלה קשה, או איבד את כושר עבודתו.

ביטוח מחלות קשות הינו ביטוח שחל במקרה בו המבוטח לקה במחלה קשה או עבר אירוע רפואי חמור, מתוך רשימת מחלות ואירועים שמוגדרת מראש. ביטוח אובדן כושר עבודה הינו ביטוח שחל כאשר המבוטח איבד את כושר עבודתו עקב תאונה או מחלה.

דוגמאות להרחבות של מרכיב ביטוח המבנה למשכנתא

להלן מספר דוגמאות להרחבות של הסיכונים מפניהם ניתן לבטח את נכס המקרקעין במסגרת ביטוח מבנה למשכנתא.

הרחבת סיכוני מים

כיסוי לנזק שנגרם כתוצאה מהימלטות או מדליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף, לרבות התבקעות, סתימה או עלייה על גדותיהם של דודים וצנרת.

במקרה כזה המבוטח רשאי לבחור לעניין הטיפול ותיקון הנזק בין שרברב מטעמו לבין שרברב הנמנה על רשימת השרברבים של חברת הביטוח.

הרחבת דירה שאיננה תפוסה

לשם כך יש לנקוט באמצעים להקלת סיכון המבטח לכיסוי הדירה שאינה תפוסה, כגון ביקור של אדם מהימן בדירה לפחות אחת לשבוע, ניתוק זרם המים והחשמל בדירה ועוד.

הרחבת סכום נוסף בבית משותף

מדובר בביטוח מפני נזק שנגרם על ידי רשימה של סיכונים מסוימים לדירה בבית משותף, בשיעור שאינו קטן מ-70% מסכום ביטוח הדירה, כנקוב במפרט ועל פי קביעת שמאי מקרקעין כהגדרתו בחוק שמאי מקרקעין, או מהנדס רישוי כמשמעו בחוק המהנדסים והאדריכלים, לפי העניין, או אם בעקבות הנזק שנגרם כאמור ניתן צו הריסה לבית המשותף.

הרחבת שבר מתאונה

מדובר בביטוח מפני נזק שנגרם על ידי שבר תאונתי לרכוש ביתי כגון זכוכיות קבועות במבנה, בדלתות, מראות וזכוכיות קבועות ברהיטים וכן אמבטיות, כיורים, אסלות ומשטחי שיש במטבח ובחדרי האמבטיה והשירותים.

הרחבת ביטוח חבות כלפי צד שלישי כבעל המבנה

מדובר בביטוח מפני מקרה בו חלה חובת המבוטח או בני משפחתו, לרבות עובדי משק ביתו, לשלם לצד שלישי, על פי פקודת הנזיקין, בשל אירוע תאונתי שהתרחש בנכס או בסביבתו הקרובה וגרם למוות, מחלה, פגיעה, ליקוי גופני / נפשי / שכלי, או נזק או אובדן לרכוש צד שלישי.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.