סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

מה לא מכסה ביטוח בריאות פרטי?

מומחה לענייני ביטוח

על מנת לענות על השאלה מה לא מכסה ביטוח בריאות פרטי, חשוב תחילה להבין שלכל חברת ביטוח יש פוליסת ביטוח בריאות פרטי ספציפית משלה, שכוללת תנאים ספציפיים משלה ובכללם הגדרתם של סוגי המקרים שהפוליסה מכסה ואינה מכסה.

לפיכך, יש לבדוק בכל פוליסה ספציפית מה היא לא מכסה, כדי להבין מהן ההחרגות שלה.

עם זאת, חברות הביטוח נוהגות בדרך כלל להשתמש בהגדרות ותנאים דומים למדי, פחות או יותר ולרבות ביחס להחרגות שלהן.

לפיכך, מאמר זה יתייחס למקרים שבדרך כלל אינם מכוסים בפוליסות ביטוח בריאות פרטי, אם כי כמובן שאין בכך כדי לפטור מהצורך לבדוק ולהשוות בין הפוליסות השונות, כדי למצוא את הפוליסה המתאימה ביותר עבורך.

דוגמאות מקובלות למקרים שאינם מכוסים על ידי ביטוח בריאות פרטי

להלן פירוט דוגמאות למקרים שבדרך כלל אינם מכוסים על ידי ביטוח בריאות פרטי. יודגש כי מדובר ברשימה לדוגמא ולא ברשימה ממצה.

1. טיב השירותים הרפואיים - חברת הביטוח אינה אחראית לטיב השירותים הרפואיים שניתנים למבוטח ולכל נזק שייגרם למבוטח עקב בחירתו בנותני השירותים הרפואיים.

2. אלכוהוליזם ו/או שימוש בסמים או תרופות, אלא אם השימוש בהם היה בהוראת רופא שלא לצורך גמילה.

3. מעשה פלילי שבו השתתף המבוטח.

4. טיסה בכלי טייס כלשהו, בין אם ממונע ובין אם לאו, למעט טיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים וכן רחיפה, דאייה או גלישה אווירית.

5. שירות המבוטח בצבא, השתתפות בתרגילים צבאיים או בפעולות צבאיות ובתנאי שהמבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי עקב קרות המקרה.

6. פגיעה כתוצאה ממלחמה או פעולת איבה או פעולה על רקע לאומני ובתנאי שהמבוטח זכאי לפיצוי ו/או טיפול מגורם ממשלתי עקב קרות המקרה.

7. פגיעה מנשק לא קונבנציונאלי, כגון נשק אטומי, כימי, ביולוגי, או מטילים בליסטיים קונבנציונאליים.

8. מצב רפואי קודם - מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, קרי, מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו אצל המבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה, באמצעות אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים ב- 6 החודשים שקדמו למועד ההצטרפות של המבוטח לביטוח.

בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזה ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), תשס"ד-2004, חברות הביטוח יכולות להשתמש בחריג זה רק במידה ומדובר במצב רפואי שהיה למבוטח עד שנה לפני הצטרפותו לביטוח, במידה והוא הצטרף לביטוח בגיל פחות מ-65 שנה, או עד חצי שנה לפני הצטרפותו, במידה והוא הצטרף לביטוח בגיל 65 שנה ומעלה.

9. הריון ו/או לידה, פריון או עקרות, עיקור מרצון והפלה, למעט הפלה הנדרשת מסיבה רפואית.

10. טיפול במסגרת רפואה אלטרנטיבית, לרבות טיפולים הומיאופתיים, או תרופות אלטרנטיביות.

11. טיפול תרופתי מניעתי למבוטח שאינו נשא או חולה באיידס ובכלל זה מוטציה ו/או טיפול תרופתי מניעתי למבוטח שאינו נשא או חולה במחלת הצהבת לסוגיה השונים.

12. מקרה ביטוח שאינו נובע מצורך רפואי כגון מקרה ביטוח הקשור במטרת יופי / אסתטיקה, לרבות ניתוחים לתיקון ראיה והפחתת משקל.

13. טיפולים נפשיים ו/או טיפולים פסיכולוגיים ו/או טיפולים פסיכיאטריים.

14. ביצוע בדיקות שגרה ו/או מעקב ו/או בדיקות שאינן עקב בעיה רפואית פעילה של המבוטח.

15. ביצוע בדיקות / טיפולים נסיוניים או טיפולים שאינם מקובלים לפי אמות מידה רפואיות מקובלות בישראל, או בארה"ב, או באירופה, או בארץ מתן הבדיקה/הטיפול.

טיפול למטרות מחקר, או טכנולוגיות רפואיות ניסיוניות, לרבות מקרה ביטוח שדורש אישור של וועדת הלסינקי עליונה או כל גורם אחר שבא במקומה לביצוען.

16. פעילותו של המבוטח כספורטאי, לרבות כספורטאי חובב, במסגרת אגודת ספורט רשומה לפי חוק הספורט, התשמ"ח - 1988 .

17. השתתפות המבוטח בתחביבים מסוכנים ובפעילויות ספורט אתגרי מסוכנות.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.