סגירה
חזרה
סגירה
סוגי ביטוח בישראל
052-000-9999
סוגי ביטוח בישראל

הגשת תביעת ביטוח מחלות קשות בפני בית המשפט

מומחה לענייני ביטוח

כאשר חברת הביטוח מחליטה לדחות תביעה שמוגשת אליה לפי פוליסת ביטוח כלשהי, ולרבות לפי פוליסת ביטוח מחלות קשות, ניתן להגיש נגדה תביעה בפני בית המשפט במידה ונימוקי הדחייה שלה אינם נכונים מבחינה עובדתית ו/או משפטית.

עם זאת, מומלץ קודם לכן לפנות ישירות לחברת הביטוח, על מנת לנסות לשכנעה לשנות את דעתה ללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים.

בתי המשפט בארץ מודעים לעובדה לפיה חברות הביטוח שואפות לדחות ככל הניתן את התביעות המוגשות בפניהן. זאת על מנת להימנע מתשלום תגמולי ביטוח למבוטחים ובכך להגדיל את הריווחיות שלהן. לפיכך, מגמת הפסיקה הינה להגן על המבוטחים מפני מקרי דחייה בלתי מוצדקים על ידי חברות הביטוח.

לשם כך גם נקבעו בפסיקה כללים שונים לטובת המבוטחים בכל הקשור לפרשנות פוליסות ביטוח, אשר נועדו, בין היתר, לגשר על חוסר האיזון שקיים שבין חברות הביטוח למבוטחים, אם לא מראש, בשעת עריכת פוליסת הביטוח, אזי לפחות בדיעבד, בעת ההכרעה בסכסוך לגבי פרשנות הפוליסה.

מדובר, למשל, בכלל לפיו כאשר נוסח הפוליסה אינו בהיר וברור די צורכו, יש לפרשו כנגד מנסחה, כלומר, כנגד חברת הביטוח, הכלל לפיו בפירוש הפוליסה יש לשאוף לכיבוד ציפיותיו הסבירות של המבוטח, וכן הכלל לפיו במקרה של ספק יש להעדיף את הפירוש התומך בזכאותו של המבוטח.

איך מגישים תביעת ביטוח מחלות קשות בפני בית המשפט?

כמו כל תביעה, גם את תביעת ביטוח מחלות קשות יש להגיש בפני בית המשפט המתאים לפי הסמכות המקומית והעניינית שלו, וזאת בהתאם לכללי סדרי הדין שנקבעו בחוקים ובתקנות הרלוונטיים לכך.

במסגרת כתב התביעה יש לפרט את הנימוקים לפיה דחתה חברת הביטוח את התביעה הראשונית שהוגשה בפניה, וכמובן את הטענות אשר מפריכות וסותרות את נימוקי חברת הביטוח, תוך הסתמכות על ראיות עובדתיות והוראות הדין הרלוונטיות.

לשם כך מומלץ להגיש את התביעה בפני בית המשפט באמצעות עורך דין שבקי בדיני ביטוח ובמיוחד בתביעות ביטוח מחלות קשות, וזאת על מנת למצות באופן מיטבי את הטענות שעומדות למבוטח כנגד חברת הביטוח.

עד מתי ניתן להגיש תביעת מחלות קשות בפני בית המשפט?

את תביעת התאונות האישיות יש להגיש תוך 3 שנים ממועד קרות הביטוח, מאחר שתקופת ההתיישנות לפי פוליסות ביטוח הינה 3 שנים ממועד הולדת עילת התביעה, ולא תוך 7 השנים שחלות בדרך כלל בתביעות אזרחיות רגילות.

כמו כן חשוב לזכור שמירוץ תקופת ההתיישנות נעצר אך ורק עם הגשת התביעה בפני בית המשפט, ולא עם הגשת התביעה הראשונית לחברת הביטוח. גם במידה ונערך מו"מ כלשהו לאחר מכן עם חברת הביטוח, תקופת ההתיישנות אינה נעצרת בגינו.

לפיכך, יש להקפיד ולא לפספס את תקופת ההתיישנות גם בזמן שפונים לחברת הביטוח ובכל עת שמנהלים עמה מו"מ כלשהו.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.