סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

מדוע חשוב להיעזר בעו"ד שמתמחה בביטוח בריאות פרטי?

מומחה לענייני ביטוח

כאשר מחליטים להתמודד עם החלטה של חברת ביטוח לדחות תביעה שהגשת בפניה לפי פוליסת ביטוח בריאות פרטי, חשוב ומומלץ מאוד להיעזר לשם כך בעורך דין שבקי בדיני הביטוח ובמיוחד בפוליסות ביטוח בריאות פרטי וזאת על מנת להגביר באופן משמעותי את סיכויי קבלת התביעה.

ככלל, אין צורך לקחת עורך דין לצורך הגשת התביעה הראשונית לפי פוליסת ביטוח בריאות פרטי בפני חברת הביטוח, מאחר ולשם כך מספיק בדרך כלל לפעול לפי הוראות ההגשה הטכניות שמפורטות בפוליסה.

אולם, במידה וחברת הביטוח החליטה לדחות את התביעה הראשונית, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין על מנת לוודא שנימוקי הדחייה שלה הינם נכונים ועל מנת לנקוט בהליכים המתאימים במידה ויסתבר שהם אינם כאלו, בין באמצעות ניהול מו"מ עם חברת הביטוח ובין באמצעות הגשת תביעה נגדה בבית המשפט.

יתרונות ייצוג באמצעות עו"ד שמתמחה בביטוח בריאות פרטי

על פי הוראות המפקח על הביטוח, כאשר חברת הביטוח מחליטה לדחות תביעה, מחובתה להתבסס על נימוקים חוקיים לשם כך ולפרט אותם בפני המבוטח במסגרת החלטת הדחייה שלו.

לפיכך, יש בראש ובראשונה לבדוק את נימוקי הדחייה של חברת הביטוח וזאת הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטית.

כדי לבחון האם נימוקי הדחייה של חברת הביטוח הינם מוצדקים וזאת במיוחד כשמדובר בנימוקים משפטיים, נדרשת בקיאות ומומחיות ספציפית בדיני הביטוח ובמיוחד בפוליסות ביטוח בריאות פרטי ועל כן מומלץ להיעזר לשם כך בעורך דין שבקי ומנוסה בתחום זה.

במידה והמבוטח מחליט לייצג את עצמו מול חברת הביטוח, מבלי להיעזר בעורך דין לשם כך, הוא מסתכן בהחמצת טענות שעומדות לזכותו ושהוא אינו מודע להן.

בל נשכח גם את חוסר האיזון הבולט שקיים בין מבוטח שאינו מיוצג לבין חברת הביטוח, שלהבדיל ממנו, מיוצגת על ידי עורכי דין, שבקיאים ומנוסים בדיני הביטוח ובהוראות הפוליסה, דבר שמקנה לחברת הביטוח יתרון משמעותי על המבוטח ומקטין מאוד את סיכוייו להביא לשינוי החלטתה לדחות את התביעה שלו.

לעומת זאת, מבוטח שמחליט להיעזר בעורך דין שבקי בתחום הביטוח, מגדיל באופן משמעותי את סיכויי קבלת התביעה שלו. שכן, עורך דין כזה ידע לאתר את נקודות התורפה בטענות חברת הביטוח ולהפריך אותן.

כך, לדוגמא, במקרה ובו קיימת מחלוקת בין המבוטח לחברת הביטוח לגבי האופן לפיו לפרש את תנאי פוליסת ביטוח הבריאות הפרטי, יוכל עו"ד שבקי בדיני הביטוח להסתמך על כללי פרשנות פוליסות הביטוח שנקבעו בפסיקה ואשר נועדו להביא לפרשנות הפוליסה באופן שמטיב עם המבוטח.

בנוסף, יוכל ערך הדין לדעת כיצד לנהל מו"מ לפשרה עם חברת הביטוח מחוץ לכתלי בית המשפט, במטרה להימנע מנקיטת הליכים משפטיים.

במידת הצורך, הוא גם ידע כיצד להגיש את התביעה כנגד חברת הביטוח בפני בית המשפט וזאת באופן מקצועי ומבוסס כדבעי ובהתבסס על הוראות הדין, שלרוב אינן ידועות לציבור הרחב.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.