סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

הרחבות אפשריות של ביטוח מחלות קשות

מומחה לענייני ביטוח

ההרחבות האפשריות של פוליסות ביטוח מחלות קשות מתייחסות לכיסוי של מקרי ביטוח נוספים וזאת מעבר למקרי הביטוח הבסיסיים שהפוליסה מכסה, כלומר, מעבר לרשימת המחלות הקשות הבסיסית שהפוליסה מכסה.

מטבע הדברים, הוספת ההרחבות מעבר לכיסוי הבסיסי כרוכה בתשלום מוגדל של דמי הפרמיה של המבוטח לשלם לחברת הביטוח. כמו כן, ככל שהפוליסה כוללת יותר הרחבות, כך גם גדל סכום דמי הפרמיה שעל המבוטח לשלם.

לכל חברת ביטוח יש פוליסת ביטוח מחלות קשות ספציפית משלה, שכוללת, בין היתר, הרחבות אפשריות ספציפיות משלה.

במאמר זה נתייחס להרחבות האפשריות שניתן להוסיף לפוליסות ביטוח מחלות קשות, אם כי מובן שאין פירוש הדבר שהן רלוונטיות ואפשריות בכל פוליסת ביטוח מחלות קשות שקיימת כיום בשוק.

בהקשר זה יוזכר שהחל משנת 2004, כל פוליסת ביטוח מחלות קשות, ללא יוצא מהכלל, חייבת בכל מקרה לכסות רשימת מחלות קשות מינימאלית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ושוק ההון.

מדובר ברשימה שמתעדכנת מעת לעת במסגרת חוזרי הביטוח שמפרסם המפקח על הביטוח.

בהתאם לחוזר ביטוח מס' 2015-1-17, רשימה זו כוללת סרטן, שבץ מוחי, טרשת נפוצה, התקף לב, ניתוחי מסתמי לב, ניתוחי מעקפי לב, ניתוח אבי העורקים וקרדיומיופטיה, אם כי, בפועל, חברות הביטוח נוהגות לכסות רשימה גדולה הרבה של מחלות קשות.

ההרחבות האפשריות מתייחסות, איפוא, לכיסוי שמעבר למחלות הקשות שממילא מכוסות על ידי הפוליסות.

דוגמאות להרחבות אפשריות של פוליסות ביטוח מחלות קשות

להלן מספר דוגמאות להרחבות אפשריות שניתן להוסיף לפוליסות ביטוח מחלות קשות של חברות הביטוח הפרטיות:

פיצוי בגין קרות מקרי ביטוח נוספים

בקרות מקרה ביטוח נוסף, ללא קשר סיבתי למקרה ביטוח קודם, יהיה זכאי המבוטח לפיצוי נוסף וזאת בהתאם למפורט להלן:

א) מקרה ביטוח נוסף לאחר מקרה ביטוח מקבוצה ראשונה - תשלום פיצוי נוסף בשיעור 100% מסכום הביטוח בגין מקרה ביטוח מקבוצה שנייה / שלישית, או מקבוצה ראשונה ובלבד שאין מדובר באותה מחלה. לאחר שני מקרי ביטוח מקבוצה ראשונה הפוליסה מתבטלת.

ב) מקרה ביטוח נוסף לאחר מקרה ביטוח מקבוצה שנייה - תשלום פיצוי בשיעור 100% מסכום הביטוח בגין מקרה ביטוח מקבוצה ראשונה / שלישית.

ג) מקרה ביטוח נוסף לאחר מקרה ביטוח מקבוצה שלישית - תשלום פיצוי נוסף בשיעור 100% מסכום הביטוח בגין מקרה ביטוח מקבוצה ראשונה / שנייה / שלישית ובלבד שאין מדובר באותה מחלה.

ד) מקרה ביטוח של מחלת סרטן נוספת - תשלום פיצוי נוסף בשיעור 100% מסכום הביטוח, בתנאי שחלפו חמש שנים ממועד ההחלמה ממחלת סרטן קודמת.

פיצוי בגין סרטן מוקדם

בקרות מקרה ביטוח של גילוי סרטן מוקדם, יהיה זכאי המבוטח לפיצוי בגין מקרה ביטוח שהינו Carcinoma in Situ בשד / סרטן ערמונית, מסוג Gleason Score, אשר דורש התערבות ניתוחית.

חוות דעת שנייה פתולוגית מחו"ל

במקרה של מחלת סרטן, יינתן כיסוי לחוות דעה נוספת בחו"ל לגבי ביופסיה שנלקחה.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.